Skovhuset

En karré mellem sø, fælled og Ørestads boligkvarterer

Skovhuset er en moderne boligkarré i Ørestad med en enkel arkitektonisk fremtoning.

Karéen ligger placeret mellem den grønne kile, Skovrummet, og områdets fælles gård som indeholder rækkehuse samt fælles og private udearealer. Det fælles gårdrum er karréens pulserende hjerte med god plads til aktivt fællesskab og leg i trygge rammer for de mindste børn.

Skovrummet strækker sig langs hele karréens vestlige side. Området etableres med et naturpræget udtryk for øje med bl.a. danske skovtræer, skovbundsvegetation, og stor variation i beplantningsstrukturen.

Bygningen danner ryg mod karréens næste bygning mod nord, og aftrapper gradvist mod søen og fælleden i syd. Bygningen har en høj volumen mod fælledens flade vidder. Respekten for den omkringliggende natur afspejles i den simple hvide bygningskrop, der fremstår i skarp kontrast til fælledens vildtvoksende vidder.

Bygningens konstruktion er simpel i sin grundform, men altanernes varierede placering tilfører strukturen organisk rytme og karakter. Samtidig sikres gode lysforhold til alle.

Årstiderne Arkitekter har bistået bygherren i alle projektets faser – fra første idé til realisering. I dette forløb har myndighederne været en væsentlig medspiller, hvorfor også relationen og dialogen hertil har været vigtig.

Kategori
Boliger
Lokation
København S | Danmark
Bygherre
Arkitektgruppen A/S
Status
Realiseret, 2014
Areal
9.174 m²