Sdr. Felding Hallen

Transparens på tværs af faciliteter

Med afsæt i begrebet ”Det legende hus” er den eksisterende hal transformeret til et aktivitetshus, hvor lokalsamfundets borgere kan mødes på tværs af alder, interesser og motionsform.

Målet med transformationen har været at skabe et sted, hvor der opstår synergi baseret på de aktivitetsmuligheder som Sdr. Felding Hallen kan tilbyde og de aktiviteter, som områdets indbyggere selv kan skabe og bidrage med.

Ambitionen er bl.a. at give nærområdet – børnehaven, skolen, den nærliggende efterskole, plejehjemmet, menigheden osv. – mulighed for at bruge huset og omgivelserne på egne premisser i løbet af dagen. Dette opnås ved at skabe høj transparens på tværs af faciliteter, samt skabe sammenhæng i overgangen mellem husets indvendige funktioner og stedets udearealer. Derved opfattes husets fysiske afgrænsning ikke som en barriere, men som en integreret del af den leg og aktivitet, der sker på stedet.

”Der bliver skabt et sted, hvor der altid sker noget. I dagtimerne vil senioridrætten og efterskoleeleverne møde hinanden på tværs af generationerne, og senere på dagen og aftenen kan hele byen mødes omkring idræt og kultur i et byggeri, der også appellerer til brugere, som ellers ikke ville komme i en almindelig idrætshal. Det bliver et fint eksempelprojekt for andre byer på Sdr. Feldings størrelse.”
Lokale- og Anlægsfonden

Kategori
Undervisning og Fritid
Lokation
Sdr. Felding | Danmark
Bygherre
Sdr. Felding sportshal
Status
Realiseret, 2016