Roskilde Katedralskole

Udvidelse af Roskilde Katedralskole

En række gennemførte projekter sikrer en mere sammenhængende skole og løser de udfordringer skolen havde grundet voksende elevtal. Senest er skolens multihal udvidet så den nu kan rumme den samlede skole.

Vi har varetaget totalrådgivningen i forbindelse med fem selvstændige projekter, der sikrer en mere sammenhængende skole og løser en række af de udfordringer, som var opstået efter at skolen er vokset markant over de seneste fem år. Projekterne omfatter:

  • Nyindretning af administrationsafsnittet, der er udvidet og indrettet mere åbent og tidssvarende.
  • Udskiftning af utidssvarende facadepartier til optimeret konstruktion.
  • Udvidelse af kantine og produktionskøkken, således at begge har kapacitet til skolens 1150 elever.
  • Nyt undervisningsafsnit, der er indrettet fleksibelt til projektorienteret undervisning for 4 klasser.
  • Udvidelse af lærerfaciliteter, med ny 1.sal og mulighed for ophold og forberedelse.
  • Nyindretning af naturfagsfaciliteter med fokus på fleksibel udnyttelse af laboratorie- og undervisningsrum i en mere åben planløsning.
  • Multihal samt udvidelse af omklædningsrum mv.

Sweco bidrog med procesledelse og brugerdialog, projekteringsledelse, digitalt EU-udbud, etape/rokadeplan, projektering, byggeledelse, koordinering af sikkerhed og sundhed, drift og vedligeholdelse, aflevering og 1 års gennemgang.

Kategori
Undervisning og Fritid
Lokation
Roskilde | Danmark
Areal
6.100 m2
Status
Realiseret