Ring 3 Officepark

En erhvervspark med en samlet arkitektonisk identitet

Ring 3 OfficePark er et omfangsrigt kontorområde, der fremstår med sin egen identitet ud mod den nærliggende ringvej. Opgaven indbefattede nybyggeri af fire selvstændige kontorhuse samt facaderenoveringer af to eksisterende huse.

Første etape blev afleveret i december 2009, mens de øvrige etaper løb frem til 2013.

Arkitekturen mellem bygningerne er afstemt i forhold til hinanden, med henblik på at området skal fremstå som et arkitektonisk hele samtidig med, at det enkelte hus markerer sig med sin egen selvstændige identitet. Området kendetegnes ved bygninger holdt i et lyst og moderne udtryk skabt i en grafisk komposition primært ved brug af hvide og sorte betonelementer. Der er skabt et miljø i området omkring bebyggelserne ved sammenhængende og konsekvente beplantning og belægninger, der understreger områdets karakter og identitet.

Flere af kontorbyggerierne kendetegner sig ved at være flerbrugerhuse, som betyder, at man som lejer deler fællesarealer som kantine, møde- og konferencefaciliteter. Som lejer kan man således indrette sig på færre kvadratmeter, end man normalt ville bruge i en traditionel kontorejendom. Derved opnås bl.a. en mere effektiv udnyttelse af det enkelte lejemål.

Kategori
Erhverv
Lokation
Herlev | Danmark
Bygherre
BOKA Group A/S
Areal
Ca. 30.000 m²
Status
Realiseret, 2013