Regina - Landskab

Fra uudnyttet baggård til fælles grøn oase centralt i Aarhus

I transformationen af Regina er bygningens gårdrum omdannet fra en uudnyttet baggård til et nyt sted i byen, hvor bygningens knap 100 beboere kan samles og mødes.

Midt på Aarhus’ pulserende gågade ligger den historiske bygning Regina. Bygningen har tidligere haft funktion som hotel, biograf og senere kontorlokaler, men nu danner den rammen for 39 lejligheder, butiksliv, kontorer og ikke mindst et indbydende grønt gårdrum. Som et led i transformationen af Regina har Årstiderne Arkitekters landskabsteam omdannet bygningens gårdrum til et nyt samlingssted for beboerne med muligheder for bl.a. ophold, dyrkning af planter og leg.

”Transformationen af Regina-bygningens gårdrum er et eksempel på, hvordan et uudnyttet rum i byen er inddraget og opgraderet med helt nye funktioner.”
Carina Rosenbech, kreativ leder for Landskab, Vest

Gårdrummet havde tidligere karakter af baggård uden opholdsmæssige kvaliteter. I dag er der skabt en fælles grøn oase, hvor bygningens beboere kan samles i forskellige zoner – både til ophold og aktiviteter. Her er der bl.a. skabt plads til, at man kan slappe af, tumle med børnene eller dyrke planter i rummets mange plantebede.

Taget på den gamle biografsal og kuplen er beklædt med grønne klimavenlige sedumtage, som udover sine tydelige æstetiske kvaliteter, har integreret regnvandshåndtering, der aflaster byens kloaksystemer ved regnskyl. Derudover bidrager de grønne tage til biodiversiteten i byen ved at fungere som hjem for bl.a. insekter og sommerfugle.

Kategori
Landskab
Lokation
Aarhus | Danmark
Areal
1.300 m2
Samarbejdspartnere
CJ Group | Tri-Consult | Fagerhult

På toppen af den gamle biografsal svæver en nyetableret, rund terrasse, der fungerer som et ekstra opholdsareal for beboerne, hvor de har udsigt over byens tage. Den runde terrasse er designet i tråd med Regina-bygningens oprindelige formsprog, der blev skabt af Axel Høeg-Hansen i 1918. Bygningens udtryk er præget af runde, organiske former, der går igen på bl.a. kuplen, det afrundede hjørne på facaden og de afrundede indgangspartier. Derudover er de nyetablerede private altaner, gelændere og trappegange også designet i tråd med bygningens oprindelige arkitektur og formsprog.