Rantzausbakke - Landskab

Boligområde midt i en varieret natur

Det nye boligbyggeri på Rantzausbakke giver beboerne mulighed for at bo med naturen helt tæt på hjemmet. Landskabsarkitekturen er designet, så englandskabet integreres aktivt i boligområdet.

I landskabet mellem Hansted Ådal og Åbjerg Skov ved Horsens skal boligområdet Rantzausbakke opføres – et nyt kvarter, hvor de kommende beboere vil få let adgang til både sø, skov og det omkringliggende englandskab.

Rantzausbakke underopdeles i tre mindre boligkvarterer – Bakken, Engen og Lunden – som får hver sin identitet med forskellige bebyggelsesstrukturer, vejforløb og beplantninger. De tre boligkvarterer kobles sammen af et centralt grønt strøg, der også fungerer som fælles udendørsareal i området. Det grønne strøg indrettes så det indbyder til forskellige ophold og aktiviteter, med blandt et fælleshus og tilhørende udearealer hvor beboerne kan mødes og komme hinanden ved. Hele området forbindes via gang- og cykelstier, der løber gennem det grønne strøg, der også giver let adgang til den nærliggende Åbjerg Skov, Bygholm Sø og det vidtstrakte englandskab.

Et sammenhængende system af vandveje
Udearealerne på Rantzausbakke er desuden karakteriseret af synlige LAR-løsninger i form af regnbede, søer og grøfter, der leder regnvand væk fra boligområdet og ned til Bygholm Sø. De centrale vandveje skal lede vandet fra vejarealer og boligarealer via grøfter langs veje og gennem englandskabet, mens det undervejs vil møde lavningerne i terrænet, der vil tilbageholde og nedsive vandet inden det kan løbe videre ad nettet af vandveje. Derved udnyttes grundens arealer, og landskabsrummene beriges med terrænbearbejdninger, der gør landskabsrummene interessante i forhold til variationen af terræn og vegetation.

Kategori
Landskab
Lokation
Horsens | Danmark
Bygherre
Birch Ejendomme
Areal
37.000 m²
Status
Realiseret, 2017