Randers Kaserne

Fra kaserne til moderne boligområde, som imødekommer nutidens høje krav til det bynære liv

Randers’ gamle kaserne skal i løbet af de kommende år omdannes til en moderne bydel med en kombination af boliger, grønne områder og erhverv.

Årstiderne Arkitekter bidrager til udviklingen af området med bydelens første boligkarré, som trækker tydelige arkitektoniske referencer til grundens historie og eksisterende bygninger.

Visionen for Randers Kaserne er at skabe et område, som lever op til nutidens høje standarder for det gode, bynære liv – en bydel som ikke blot tilbyder attraktive boliger, men som også indeholder hverdagens praktiske funktioner, muligheder for fritidsaktiviteter og gode byrum for beboere, brugere og besøgende. By i Byen står bag projektet, som vil tage afsæt i kasernens gamle bygninger, og videreudvikle området til en levende og mangfoldig bydel i det nordlige Randers.

En række af kasernens gamle bygninger, som dateres tilbage til 1930’erne, er allerede bevaret og omdannet til forskellige typer erhverv.  Årstiderne Arkitekter har tegnet bydelens første boligkarré, som dækker knap 8.400 m2, og som vil indeholde forskellige typer boliger af varierende størrelse – dette vil sikre en mangfoldig beboelsessammensætning, hvor studerende kan bo side om side med børnefamilier og ældre generationer.

Den nye karré opføres i respekt for kasernens eksisterende bygningsmasse, hvor områdets historiske identitet, stemning og arkitektoniske kvaliteter videreføres og tolkes ind i et moderne udtryk – eksempelvis vil vinduesåbninger og murværk trække tydelige referencer til kasernens eksisterende bygninger, der er domineret af enkelthed og stramme arkitektoniske proportioner.

Karreen gentager kasernens skarpe bygningsstruktur, og er tænkt som fire separate volumener med hver sin arkitektoniske fremtoning. Fælles for bygningerne vil være, at ingen af dem vil have en arkitektonisk defineret for- og bagfacade – på den måde kan du ankomme naturligt til alle boliger fra både gade- og havesiden, ligesom der vil være private udearealer på begge sider af boligerne.

Mellem bygningerne etableres fælles, grønne gårdrum med et gennemgående stiforløb, der binder området sammen på tværs, og som også sikrer, at bydelen kobles sammen med Randers by og de nærliggende naturområder.

Kategori
Boliger
Lokation
Randers | Danmark
Bygherre
PFA Boliger
Status
Igangværende
Areal
8.375 m2
Samarbejdspatnere
Raunstrup Byggeri | By i Byen