PFA - Marina Park

Transformation af PFA's markante domicil i Nordhavnen

Med afsæt i Marina Parks karakterfulde arkitektur er visionen for projektet at nyfortolke PFA´s domicil og skabe en moderne arbejdsplads, der samtidig vil afspejle PFA´s værdier og kultur.

Konkurrencen om transformation og revitalisering af PFA´s markante hovedsæde, Marina Park, i Københavns Nordhavn blev i 2016 afgjort med Årstiderne Arkitekter som glade og stolte vindere.

Det gennemarbejdede konkurrenceforslag viser en gennemgribende, men respektfuld transformation af PFA´s karakteristiske hovedsæde. Den relativt lukkede bygning åbnes mod de travle, urbane omgivelser i Nordhavnen, og der bliver i huset etableret et stort indvendigt torv, der binder samtlige funktioner bedre sammen og øger muligheden for dynamisk og fleksibelt samarbejde og fællesskab i huset. Der arbejdes desuden gennemgribende med dagslys og indeklima i projektet med henblik på at etablere et optimalt arbejdsmiljø, der samtidig understøtter medarbejdernes arbejdsprocesser.

Vores ekspertise indenfor transformation af ældre ejendomme i bymæssig kontekst samt vores kompetencer indenfor spaceplanning af arbejdspladser vil blive foldet fuldt ud i opgaven. Vi fokuserer ligeledes på fuldt ud at integrere Marina Park og dets udeområder i det pulserende urbane miljø i det nye Nordhavn; en bydel, der er i fuld gang med at udvikle sig til et af Københavns mest attraktive kvarterer.

Vi arbejder sammen med PFA i den videre proces for den spændende opgave.

Kategori
Transformation og Renovering
Lokation
København | Danmark
Bygherre
PFA
Status
Igangværende