P-hus, Svendborg

Naturligt og respektfuldt integreret i de bymæssige omgivelser

Hovedideen bag projektet er at indpasse det nye parkeringshus på en måde, så det får en genkendelig identitet og signalværdi, der gør det nemt for gæster at overskue området og finde frem til P-huset.

Det store volumen nedbrydes til mindre enheder, så det naturligt og respektfuldt indskriver sig i konteksten både i gadebilledet, mod kirkegården og nabobygningerne. Bygningen trækker sig tilbage på grunden for at give mest mulig lys og luft til psykiatribygningen og efterlader dermed også plads til at bibeholde eksisterende parkering på terræn foran huset.

Bygningen placeres forskudt mod øst i byggefeltet, så vare-indleveringen til de nærliggende bygninger ikke vanskeliggøres af det nye P-hus. Husets placering giver ligeledes mulighed for, at alt eksisterende parkering kan beholdes på nabogrunden.

Det omkringliggende terræn har en naturlig stigning op mod den nærliggende kirkegård. Dette udnyttes til at placere og disponere p-huset med parkeringsdæk, der forskyder sig en halv etage op. Etagerne kobles sammen af et rampeanlæg og indrettes, så flowet op og ned i bygningen foregår problemfrit. Forskydningen mellem p-dækkene synliggøres i østfacaden, hvor et markant trappetårn optager niveauerne fra begge bygningskroppe. Indgangen til P-huset står hermed som et genkendeligt og synligt element, der i sin udformning og transparens vil være et åbent og trygt sted at færdes både dag og nat.

Kategori
Erhverv
Lokation
Svendborg | Danmark
Bygherre
Region Syddanmark
Areal
10.000 m² | 357 p-pladser
Status
Realiseret, 2013