P-hus Regionshospitalet Viborg

Et P-hus med signalværdi og en genkendelig identitet

Hovedidéen bag projektet var at indpasse det nye parkeringshus på en måde, så det blev tilegnet en genkendelig identitet og signalværdi, der gør det nemt for gæster at overskue området omkring Regionshospitalet og finde frem til p-huset.

P-husets store volumen på fem etager er nedbrudt til mindre enheder, så det naturligt og respektfuldt indskriver sig i konteksten – både i gadebilledet, mod de grønne arealer og mod nabobygningerne. Ankomstfacaden er udført med respekt for de modstående eksisterende hospitalsfacader.

Bygningsdelene forskyder sig i forhold til hinanden således, at situationen ved ankomst er overskuelig for bilister, gående og cyklister. Det omkringliggende terræn har en naturlig stigning, der er udnyttet til at placere og disponere p-huset med parkeringsdæk, der er forskudt med en halv etage i forhold til hinanden. Etagerne er koblet sammen af et rampeanlæg og indrettes således, at flowet i bygningen foregår helt naturligt og problemfrit.

Forskydningen mellem p-dækkene synliggøres i sydfacaden, hvor et markant trappetårn optager niveauerne fra begge bygningskroppe. Indgangen til p-huset står hermed som et genkendeligt og synligt element, der i sin udformning og transparens er et åbent og trygt sted at færdes både dag og nat.

Kategori
Erhverv
Lokation
Viborg | Danmark
Bygherre
Region Midtjylland
Status
Realiseret, 2013