Øresundstårnet

Et moderne og karakteristisk boligbyggeri ved Amager Strand

Med udgangspunkt i den eksisterende bebyggelse og området omkring Amager Strand står Øresundstårnet som en markant boligbebyggelse bestående af to højhusbyggerier og en lavere blok.

Øresundstårnet tager udgangspunkt i arkitektoniske elementer, der allerede er til stede i området, med henblik på at forankre boligbyggeriet i sine omgivelser. Lejlighederne i den ny bebyggelse har fantastisk udsyn over det omkringliggende område, og er forsynet med rigeligt dagslys, gode planløsninger og mange har altaner.

Ved at indarbejde forskellige landskabelige løsninger i udearealerne har vi brudt skalaen i byggeriet ned. Større træer skaber læ og danner mindre rum, og mindre træer matcher den menneskelige skala. Siddegrupper og varieret beplantning skaber gode rammer for forskellige aktiviteter og leg mellem bygningerne.

Taghaverne er beplantet med græsser og piletræer, og de grønne rum er ved hjælp af deres beplantning synlige fra gadeniveau. Uformelle siddegrupper inviterer beboerne til socialt samvær eller afslapning i de fælles uderum.

Byggeriet er inspireret af de semi-industrielle bygningstyper, man finder The Meat Packing District i New York, med tydelige linjer, fint udførte murstensdetaljer, markante betonbånd og store vinduesåbninger.

Kategori
Boliger
Lokation
København | Danmark
Bygherre
Danica Ejendomme | ELF Development A/S
Status
Realiseret, 2013
Areal
15.000 m²