Niels Hemmingsens Gade

En transformation fra bankbygning til attraktive retail- og kontorfaciliteter

Den nyklassicistiske ejendom på Niels Hemmingsens Gade har gennemgået en respektfuld renovering, og tilføres nyt liv og nye funktioner, som styrker hele udviklingen af området i København K.

Den oprindelige ny-klassicistiske bankbygning blev opført for Sparekassen for København og Omegn i 1868. Ejendommen er tilbygget og ombygget ad flere omgange, men fungerede som bank helt frem til 2003, hvor Hotel- og Restaurantskolen overtog ejendommen. I 2010 flyttede Hotel-og Restaurantskolen ud af byen, og siden har ejendommen i Niels Hemmingsens Gade stået ubenyttet hen.

Ejendommen rummer flere spændende og særlige rum, bl.a. den tidligere banksal med smukke hvælvede lofter, gyldne søjler og sirlige detaljer i glas, træ og smedejern. Disse detaljer, og andre særkender for ejendommen, indgår i den respektfulde bearbejdning af lokalerne, ligesom den bevaringsværdige bygning bliver renoveret og bearbejdet med dyb respekt for husets arkitektur. I transformationsprocessen er flere af bygningens detaljer og rum rekonstrueret i sin oprindelige form.

Kategori
Transformation og Renovering
Lokation
København K | Danmark
Bygherre
PFA
Byggeår
Realiseret, 2018
Areal
5.524 m2

Åbnet mod byen
Et hovedgreb i transformationen har været, at åbne den historiske ejendommen mod gaden med store butiksvinduer, og på de øvrige etager optimeres dagslyset med større vinduer mod gård og gade, med henblik på at sikre attraktive og tidssvarende retail- og kontorlejemål.

Der etableres nye ovenlys og tagvinduer, og en ny elevator og hovedtrappe sikrer niveaufri adgang udefra. Uderummene vil blive bearbejdet, og der bliver bl.a. indrettet taghaver i flere niveauer. I gården vil en enkelt facade blive begrønnet som en lodret have og gårdrummet indrettes, så det kan rumme flere aktiviteter.

I stueetagen og i kælder bliver etableres butikker og evt., der sikrer liv ind og ud af bygningen, og de øvrige etager vil fremover rumme tidssvarende, fleksible kontorer.