Marienlund Plejecenter - Landskab

Hjemlige haverum skaber beskyttende miljøer

Marienlund Plejecenter er et nytænkende og fremtidssikret plejecenter, der er opført med fokus på at skabe en hjemlig atmosfære for beboerne.

Plejecenteret rummer 120 demensboliger – heraf 96 almindelige plejeboliger og 24 boliger for udviklingshæmmede. Målet med plejecenteret har været at kombinere det bedste fra den selvstændige bolig med plejecentrets tryghed og dermed skabe rammer for et godt hverdagsliv for beboerne.

I de landskabelige rum omkring plejecenteret, har fokus været på at skabe små, trygge haverum for beboerne, som danner beskyttende miljøer, der forhindrer at beboerne vandrer væk. Målet med indretningen af uderummene har været afskærme naturligt, så brug af hegn undgås. Derfor er der bl.a. anvendt hække og høje græsser på kantskråningerne, som skaber naturlige begrænsninger for beboerne, og sikrer en tryg hverdag.

Derudover er belægningen i hele området designet med lyse og iøjnefaldende belægninger, da mørke belægninger ofte forvirrer ældre mennesker, idet de kan opleve det som huller. Gennem hele området er der anlagt stier, så beboerne kan gå små ture i uderummene. Marienlund har også oplevelsesrige udearealer, der er indrettet med opholdsrum, vinterhaver, sløjfe- og træningsstier, der indbyder til aktiviteter for borgere og besøgende.

Kategori
Landskab
Lokation
Silkeborg | Danmark
Bygherre
Silkeborg Kommune
Status
Realiseret, 2017