Lindbjergskolen

Et 24-7 skolemiljø for både elever, lærere og lokalsamfund

Den nye Lindbjergskole i Hammerum er et sted hvor leg, læring og bevægelse er i centrum. Skolen er én af Danmarks første 24-7 skoler. Det betyder, at skolen ikke blot rummer undervisningsfaciliteter, men også fungerer som et nyt samlingspunkt i lokalsamfundet med både idrætshaller, SFO, café, bibliotek og kulturtilbud.

Lindbjergskolen er en topmoderne firsporet skole med plads til mere end 1000 elever. Skolen samler og erstatter to eksisterende skoler i Hammerum og Gjellerup i én samlet skole.

En miniby i byen
Lindbjergskolen er tænkt som en miniby i byen – en by med gader, stræder, centrale pladser, fælles bygninger, private rum og små gyder – et sted, hvor eleverne kan søge både store og små fællesskaber.

Indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen har til huse i hver sin treetagers bygning, som er tilpasset den enkelte lærings- og aldersgruppe. Trinhuset er elevernes base, hvor de føler sig trygge i det nære fællesskab med jævnaldrende klassekammerater. De tre trinhuse bindes sammen og mødes på det centrale aktivitetstorv, hvorfra elever og personale også har adgang til de offentlige fælles haller, café, biblioteket, SFO og meget mere. I designet af Lindbjergskolen har fokus været på at skabe en skole, hvor eleverne kan opsøge både mindre, intime fællesskaber og det store fællesskab i løbet af skoledagen.

”Forestil dig karikaturen af et hus, som et barn ville tegne det. Med lige vægge og skrå tagflader. Det er symbolet på tryghed og hjemlighed og et motiv, som går igen på hele Lindbjergskolen – ved indgangspartierne, på legepladsen, i trinhusene og på det store aktivitetstorv, hvor husene skaber små rum i rummet. Her kan eleverne søge det lille fællesskab i det store.”
Peter Kristiansen, kreativ leder for Undervisning og Fritid, Årstiderne Arkitekter

Kategori
Undervisning og Fritid
Lokation
Hammerum | Herning
Bygherre
Herning Kommune
Status
Forventes realiseret i 2019
Areal
15.000 m2
Samarbejdspartnere
Sweco | KPC

Lokaler dedikeret til det enkelte fag
Lindbjergskolens undervisningslokaler er delt op mellem lokaler til teoretisk undervisning i fx sproglige og naturvidenskabelige fag og mere praktiske værkstedslokaler. Eleverne på Lindbjergskolen vil i løbet af skoledagen bevæge sig rundt mellem skolens forskellige faglige kodede lokaler. Det betyder også, at eleverne på Lindbjergskolen ikke har et fast klasselokale. I stedet er elevernes hjemsted trinhusenes fællesarealer. Samlingsområderne er fælles for alle, fordi ingen ejer rummene – hverken fag eller klasse og er derfor elevernes frirum. Derfor er der lagt mange kræfter i at gøre disse rum til mere end blot gangarealer. Det er her, man hænger ud med vennerne, puster ud i frikvarteret eller hyggesnakker i én af de mange kroge og sidde-nicher. De fungerer også som åbne læringsmiljøer, der kan bruges i undervisningen til projektarbejde, gruppearbejde, individuel fordybelse, til fælles oplæg på de store trapper og til udstilling af elevproduktioner.

360 leg, læring og bevægelse
Lindbjergskolens kobling til Hammerum Hallerne understøtter en central del af skolens vision om 360 graders leg, læring og bevægelse. Bevægelse tænkt ind over alt – både inde i, rundt om og på taget af bygningen. Eksempelvis er der store oplægstrapper og klatreflader mellem etagerne, centrale multihaller, kunstgræsbaner, legepladser og et langt bevægelsesloop, som løber hele vejen rundt om skolen og henover skolen.

Da skolen er en af de første 24-7 skoler i Danmark, vil elever, personale og borgere fra hele byen kunne strømme ind og ud af bygningerne i både dag- og aftentimerne – f.eks. kan de fagligt kodede lokaler, værksteder og auditorier bruges til aftenundervisning, skolens udendørs aktiviteter er tilgængelige for hele byen og både skole- og fritidsbrugere får glæde af de nye, topmoderne faciliteter, som det samlede nye idræts- og skolebyggeri rummer.