Lindbjergskolen

Et 24-7 skolemiljø for både elever, lærere og lokalsamfund

Lindbjergskolen i Hammerum bliver et nyt 24-7 skolemiljø som både rummer skole- og fritidsfaciliteter.

Lindbjergskolen er en ny, innovativ skole karakteriseret ved tæt sammenhæng mellem læring, pædagogik og de fysiske rammer. Skolen er skabt til individuel, aktiv læring, med vægt på nysgerrighed, skaberkraft og bevægelse. Arkitekturen er derfor ekspressiv og dynamisk, og udformet, så skolen kan fungere optimalt som ramme for vidt forskellige lærings-situationer, der understøtter den pædagogik, der er udgangspunktet for skolens dagligdag.

Udformningen af skolens udearealer er tæt knyttet til de indvendige funktioner. Udeområderne spiller en aktiv rolle for skolens arkitektur og funktionalitet, både internt i skolen, og i den måde, skolen indtegner sig i omgivelserne, og kobler sig på den eksisterende sportshal, Hammerum Hallen, som skolen bygges sammen med. Leg og bevægelse er en stor del af skolens identitet, og sammenbygningen med den eksisterende sportshal bevirker dels, at skolens funktionalitet styrkes, og dels giver sammenbygningen mulighed for at hallens brugere kan benytte dele af skolen, så den også lever efter skoletid, og bidrager bredere til aktiviteterne i nærområdet.

Et minisamfund opdelt i tre områder
Skolen er opbygget som et minisamfund, opdelt i tre områder: indskoling, mellemskole og udskoling. De tre områder er placeret omkring store, dynamiske fællesområder, der er placeret i sammenhæng med de mange fagspecifikke lokaler. Fællesområderne er flerfunktionelle og kan derfor også bruges efter skoletid, f.eks. af SFO´en.

Udearealerne er placeret hele vejen rundt om skolen, og er delt i tre primære områder, der kobler sig på skolens indvendige organisering. Udeområderne matcher forskellige alderssvarende behov, og alle skolens niveauer tages aktivt i brug, inklusive store dele af skolens tag.

Omkring skolen etableres en sti, et ubrudt loop, der både kan bruges til løbetræning, og som flere steder giver adgang direkte ind i skolens forskellige zoner. Loopet kobler sig på områdets velfungerende stisystem, så børnene kan cykle trygt i skole. Loopet fungerer desuden som en markør af skolens identitet, og viser verden, at aktivitet og fysisk udfoldelse er en integreret del af skoledagen og pædagogikken på Lindbjergskolen.

Skolen rummer ca. 800 elever, og erstatter to nærliggende skoler, der nedlægges ved etableringen af Lindbjergskolen.

Kategori
Undervisning og Fritid
Lokation
Hammerum | Herning
Bygherre
Herning Kommune
Status
Forventes realiseret i 2019
Areal
15.000 m2