Laksegade Øst

Transformation på fodgængernes præmisser

Årstiderne Arkitekterne har tegnet lokalplanen for Laksegade Øst som blandt andet rummer Danske Banks ikoniske bygningskompleks ved Holmens Kanal. Transformationen af det historiske område vil åbne kvarteret og skabe trafikforhold, hvor fodgængere trygt kan færdes i det nye byrum.

Med en udvidelse af City Bymidte vil kvarteret blive en aktiv del af det centrale København, når Danske Bank om få år forventeligt rykker ud af kompleksets bygninger. Lokalplanen lægger op til, at kompleksets mange bygninger, hvor det er muligt, skal åbnes mod den omkringliggende by med store vinduespartier i stueplan, for derved at skabe grundlag for nye erhvervs- og butikslejemål med en attraktiv beliggenhed. Hele transformationen skal gennemføres med respekt for kvarterets originale arkitektur, som bl.a. tæller en række bevaringsværdige københavnerejendomme samt fem fredede ejendomme – henunder det velkendte Erichsens Palæ mod Kongens Nytorv, der er opført i 1797-1801 af arkitekt C.F. Harsdorff.

”En helt central vision for lokalplanen er at åbne kvarteret og dets mange bygninger op mod byen, og invitere offentligheden indenfor. Ved at etablere en ny gadebelægning i de indre gader samt en lang række åbninger i bygninger og gadeforløb, og ved at tilføre kvarteret flere forbrugerrettede funktioner som fx butikker og restauranter, vil planen fuldstændig revitalisere området, og gøre det til en aktiv og hyggelig del af Københavns bymidte. En kombination af butikker, restauranter, caféer, hotel, muligvis boliger og en langt større variation af kontorbrugere vil sikre liv i de nuværende stille ’bankgader.”
– Rasmus Tøgern, kreativ chef

Kategori
Transformation og Renovering
Lokation
København K | Danmark
Bygherre
Københavns Kommune
Status
Igangværende
Samarbejdspartnere
Capital Investment | Aberdeen Standard Investment

Nye pladser i byen og gågadeforløb

Det nye kvarter ligger tæt på nogle af Københavns største trafikknudepunkter og attraktioner med bl.a. Kongens Nytorv, Nyhavn og Christiansborg, hvorfra byens gående trafik let vil kunne tiltrækkes. Med kvarterets eksisterende gadeforløb og bygningernes indbyrdes placeringer er der gode muligheder for at skabe en række nye byrum i kvarteret, som giver mulighed for udeservering og ophold. Dette vil bidrage til et levende gadebillede, hvor københavnere og besøgende vil stoppe op og opholde sig.

Planen lægger op til, at kvarterets indre gader – bl.a. Laksegade, Vingårdstræde og Asylgade – skal omdannes til et gågademiljø med ny belægning og beplantning, hvor trafikforholdene ændres, så færden i højere grad bliver på fodgængernes præmisser, og hvor besøgende kan færdes trygt imellem de mange nye butikker og byrum.