Kunstnerkarréen - Landskab

Udendørsarealer med fokus på lys og fællesskab

Omgivet af Kalvebod Fælleds vidstrakte natur ligger Ørestad Syds nye boligområde Kunstnerkarréen. Alle beboere i Kunstnerkarréen har adgang til både private og fælles udearealer, som er designet med fokus på sol- og skyggepladser. Derudover skaber arealerne mulighed for ophold og aktiviteter for forskellige bruger- og aldersgrupper.

”Kunstnerkarréens gårdrum er indrettet med fælles udearealer med aktivitets- og opholdsmuligheder for både unge, familier, enlige og ældre. Det er tanken, at beboerne her skal mødes omkring aktiviteter, leg og ophold på tværs af alder. For at optimere de praktiske funktioner i gården er Kunstnerkarréen udformet, så der sikres mest muligt sollys i de fælles, udendørs opholdsarealer.”
Christian Sørensen, kreativ leder for Landskab

Karréens bebyggelse varierer i højden mellem tre og seks etager, og etageboligerne er tilpasset til at skabe de bedste betingelser for lys i gården. Landskabshaven er beliggende i den mest solrige del af gårdrummet, og er karakteriseret ved et stort, grønt areal med lommer af beplantning, der giver haven et rekreativt og frodigt udtryk. Den mindre solrige del af gården er indrettet med en række servicefunktioner som fx cykelparkering, der er suppleret med blomstrende træer, store buske og klatreplanter, der med tiden vil vokse op langs med gårdens værn.

Kategori
Landskab
Lokation
København S | Danmark
Bygherre
KPC
Status
Realiseret, 2019

I udviklingen af Kunstnerkarréen har der været fokus på at sikre private udearealer for alle områdets beboere – derfor er alle boliger indrettet med private terrasser, forhaver eller altaner. I overgangen mellem de private, fælles og offentlige udearealer etableres kantzoner i to-tre meters brede. Kantzonerne indrettes som forhaver, der hindrer indkig i stueetagen. Samtidig giver de mulighed for at skabe halvprivate arealer, som beboerne kan benytte til ophold og beplantning. Dermed understøtter de udendørs rum også det lokale liv i området ved at skabe mulighed for ophold og uformelle mødesteder.

I gården er der sikret niveaufri adgang ved hjælp af et rampesystem, hvor bevægelseshæmmede kan nå bl.a. opgange til boligerne og cykelparkering via flisebelagte stier.