Kongegården

En mangfoldig og detaljeret teglstensbebyggelse

Kongegården er et nyt boligområde, der ligger som en lille oase nær Silkeborg centrum - alligevel bevarer området forstadens og villakvarterets nære kvaliteter.

Kongegården består af både alment etagebyggeri og private rækkehuse i et nyt boligområde beliggende nær Silkeborg. Udover områdets nye boliger bliver den eksisterende industribygning på grunden bevaret og omdannes til dagligvarebutik i stueplan og boliger i to etager over butikken.

Kongegården opføres i 3-4 etager som mindre ”blokke” med indbyggede forskydninger både i planen og snittet, så der skabes en levende og varieret bygningskrop. Bygningerne opføres i teglsten i forskellige nuancer, og med relief i murværket samt altaner og balkoner skabes diversitet og en fin detaljering i teglstensbebyggelsen.

Kategori
Almene boliger
Lokation
Silkeborg | Danmark
Bygherre
AAB Silkeborg | Jørgen Friis Poulsen A/S
Status
Realiseret, 2018
Areal
15.000 m²

Udearealerne mellem bygningerne er som udgangspunkt forbeholdt gående og cyklende, så der skabes trygge udearealer, som opfordrer til ophold og leg for store og små.

På grunden opføres også rækkehuse i to etager med saddeltag, der fungerer som en fortolkning og spejling af skalaen på modsatte side af gaden. Husene udføres så der på én gang skabes både en homogenitet og mangfoldighed i bygningsmassen. Mod Valdemarsgade skabes mindre haver med middags- og aftensol.