Køge Kyst

 

Køge Kyst er et omfattende og ambitiøst byudviklingsprojekt, som i løbet af de næste 25 år skal føre til enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der kobler Køge sammen på tværs af rum og funktioner.

Køge Kommune har ønsket at opkvalificere midtbyen, der rummer betydelige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. Køge Kommune har således teamet op med Realdania, og der blev i 2010 udskrevet en masterplan konkurrence, der har udstukket rammerne for det videre arbejde med opkvalificering af midtbyen. Masterplanen indeholder tre område , der får en gennemgribende, strukturel og arkitektonisk bearbejdning, der skal styrke bydelen rumligt, socialt og identitetsmæssigt.

Områderne er:

• Stationsområdet, som er det centrale område omkring jernbanen
• Kolstrup grunden, der rummer både tidligere og nuværende industri
• Søndre Havn, der er et gammelt havneområde, der bl.a. rummer siloer og depoter, og nu udlægges som boligområde.

I Køge Kyst projektet er der lagt et højt arkitektonisk ambitionsniveau.  Der skal skabes nye rum og rumligheder i forlængelse af den eksisterende bymidte, og Køges fintmaskede middelalderstruktur skal kobles til den nye bydels mere stringente struktur.

Årstiderne Arkitekter har arbejdet med den centrale del af Køge, i Stationsområdet. Området er på i alt seks hektar, og er det delområde, som er tættest koblet til Køges historiske bymidte og til byens offentlige transport. Planen for områdets udvikling er derfor tænkt i tæt sammenhæng med Køges eksisterende handelsliv og karakteristiske miljø.

Vi har til Stationsområdet udarbejdet et konkret forslag indenfor de rammer, der blev givet i den overordnede visionsplan. Forslaget bliver nu realiseret i form af en bebyggelse, der binder skala og funktioner i den centrale del af Køge sammen.

Den middelalderlige del af Køge er karakteriseret ved små, fint detaljerede huse, ofte i bindingsværk. De er tæt placeret langs middelalderbyens snørklede gadeforløb og mindre pladsdannelser og skaber en karakteristisk og fortættet bymæssig stemning. Udfordringen i midtbyen er, at de historiske bygninger er for små til mange butikslejemål, for eksempel til dagligvarebutikker og større kædebutikker, som derfor ikke har mulighed for at etablere sig her.

Årstiderne Arkitekter har derfor etaberet et nyt handelsstrøg, der er en forlængelse af det eksisterende hovedstrøg, og har fået navnet Strædet. Det ny stræde generer et loop, der binder midtbyen sammen, så man nu kan gå en sammenhængende runde i byens handelsliv. Indeholdt i loopet er bl.a. stationen, og Køges karakteristiske rådhus, der får en ny tilbygning.

I det ny strædet har vi fokuseret på, at der skulle skabes variation i facaderne, og at der skulle etableres en følelse af intimitet for at skabe en glidende overgang til den eksisterende del af handelsstrøget.

Ud fra Strædet løber Slipperne, der er et system af mindre tværgader, som er en videreførsel af byens eksisterende små sivegader. hvori der ikke er gennemgående trafik, og hvor funktionen primært er boliger og erhverv.  Al adgang til de boliger og kontorer, der ligger over stueplan, finder sted fra Slipperne, og generer derved liv i de smalle gader. I arbejdet med Slipperne har vi skabt balance mellem offentlig og privat, idet boligerne alle har egen adgang direkte fra Slipperne.Fra Slipperne er der desuden adgang til rummelige, grønne taghaver, der er anlagt mellem gavlhusene i 1. sals højde, og som Slippernes beboere derfor har direkte udsyn og adgang til.

Til bebyggelsen i Stationsområdet har Årstiderne Arkitekter udviklet en ny bygningstypologi, der i skala og formsprog tager udgangspunkt i den historiske midtby, og kombinerer midtbyens fortætning med periferiens større bygninger. Bygningstypologien består af en rummelig base, der udgør stueetagen, hvorpå der placeres to mindre volumener, der har saddeltag og gavlmotiv, og derfor trækker en formmæssig og arkitektonisk linje direkte til Køges små gavlhuse. Basen kan rumme større butikslejemål, bl.a. dagligvarebutikker og større kæde-butikker, eller kan underdeles i mindre lejemål. Der skaber således et kommercielt liv i gadeplan, så fodgængere får en variation af oplevelser, når de passerer forbi.

Det har været vores fokus at udvikle en urban bygningstype, der kunne bygge bro mellem de små bygninger i midtbyen og de mere pladskrævende funktioner i den nye bydel. Bygningstypen er på en gang genkendelig, og samtidig rummelig og fleksibel.

Funktionerne i områdets bygninger varierer, og spænder fra specialbutikker, dagligvarebutikker, fitness og kontor-erhverv, familie- og ældreboliger, samt et kommunalt rehabiliteringscenter.
Vi har lagt vægt på, at der skal være liv overalt hele døgnet. Om eftermiddagen og aftenen er beboerne hjemme, og børn og voksne vil tage taghaverne i brug, og om dagen vil der være masser af gadeliv i form af handlende, besøgende og de mennesker, der skal til og fra kontorerne i Slipperne.

Lokalplanen for Stationsområdet er udarbejdet sammen med TK Development, der sammen med Køge Kommune og Realdania har drevet projektet fremad. Projektet forventes at stå færdigt i 2017.

Detaljer

Menneskerne bag

Til hvert projekt sætter vi et hold af medarbejdere, der tilsammen har kompetencerne til at løse opgaven. Det kan være arkitekter, space-plannere, byggeøkonomer eller medarbejdere fra byplan og landskab, der sammen løser projektets udfordringer og får løftet projektet op på et niveau, der fuldt ud matcher ambitioner og visioner. Nogle projekter er mere komplekse end andre, og byder på uforudsete udfordringer undervejs. Det er ofte disse projekter, vi ender med at være mest stolte af, når de er lykkedes.

 • Lene Foder
  Lene Foder
  Partner / Arkitekt Cand. Arch.
  Tel. +45 7024 2119
  Mob. +45 2829 6519
  lfo@aarstiderne.dk
 • Mikkel Westfall
  Mikkel Westfall
  Kreativ direktør / Partner / Arkitekt MAA, MDD
  Tel. +45 7024 2107
  Mob. +45 2338 7158
  mw@aarstiderne.dk

Dokumentation

Relaterede cases

JYSK Park

JYSK Park

Visionen for JYSK Park var at skabe et superfunktionelt stadion.

læs mere
Israels Plads

Israels Plads

Et sammenhængende byrum i form af et svævende granitgulv med foldninger i pladsens hjørner.

læs mere
Postgaarden

Postgaarden

En transformation fra kongelig postgård til attraktive butikker og kontorlejemål.

læs mere