Køge Kyst - Strædet

Strædet bliver byens centrale nerve beliggende mellem butiksgaden, kirken og torvet

Køge Kyst er et byudviklingsprojekt, som i løbet af de næste 25 år skal føre til en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der sammenkobler byen på tværs af rum og funktioner. Vi har stået for indretning og projektering af stræder og pladser samt offentlige og private taghaver.

Strædet bliver den nye centrale nerve i byen udspændt mellem den eksisterende butiksgade, kirken og torvet i den gamle by. På tværs af Strædet og sammenflettet med den eksisterende by findes Slipperne, som repræsenterer et andet mere sivende bevægelsesmønster, som formidler overgangen fra Køges gamle middelalderstruktur til den nye modernes bys pladser. Langs Strædet etableres desuden grønne, frodige, taghaver, som indbyder til tilbagetrukne ophold og rekreative i lyse og luftige omgivelser.

Med udgangspunkt i stedets historie, som gammel industrihavn har vi haft fokus på brugen af rå, autentiske materialer som beton og Corten stål, træ dæk og genanvendelse af eksisterende belægninger. Regnvands afledning integreres i belægninger og grønne tage og kan hensigtsmæssigt tilsluttes Køge By´s fælles regnvandssystem.

I projektet er der lagt et højt arkitektonisk ambitionsniveau og høje kvalitetsmål for det kommende by- og boligmiljø. Skitseprojektet indeholder bl.a. visualiseringer af det nye indkøbsstrøg, Strædet, der forbindes med Nørregade af en række smøger eller ”slipper”. Køge får også tilført flere oplevelsesrige byrum, bl.a. et nyt stationstorv for fodgængere og cyklister og en række spændende grønne taghaver.

Projektudviklingen sker bl.a. i samarbejde med RealDania og med inddragelse af mange aktører og interessenter.

Kategori
Landskab
Lokation
Køge | Danmark
Bygherre
TK Development A/S
Status
Realiseret, 2015