Israels Plads

Et levende åndehul centralt i København

Israels Plads er et sammenhængende byrum beliggende i indre København. Pladsen er et levende urbant åndehul, beskyttet fra trafik, der forbinder torv, plads og parkanlæg.

Israels Plads er udformet som et sammenhængende byrum i form af et svævende granitgulv med foldninger i pladsens hjørner – foldningerne fungerer som siddetrapper, og er samtidigt en historiske reference til det oprindelige voldanlæg.

Den nye plads ligger som et hævet granitgulv, og skyder sig ind i H.C. Ørstedsparken. Parkens grønne karakter trækkes op på pladsen i form af solitært spredte træer. To foldninger i pladens belægningsflade fungerer som sidde- og opholdstribuner.

Pladsen skal rumme københavnernes hverdagsliv, og tilbyder derfor mange aktivitets- og udfoldelsesmuligheder, heriblandt boldbane og legezoner som supplement til opholdsområderne. Tre skoler i området har en aftale om anvendelse af pladsen til skolegård heriblandt N. Zahle Skolen.

Langs karrébebyggelsen omkring pladsen anlægges gaderne med traditionel brostensbelægning – slidte, genbrugte brosten af nordisk herkomst – som findes overalt i Københavns gader. Som en smuk og historisk betinget reference vil de etablere sammenhæng til den øvrige by, og tjene som transit for bl.a. cyklister og vareindlevering.

Kategori
Landskab
Lokation
København | Danmark
Bygherre
Københavns Kommune
Status
Realiseret
Areal
8.400 m2