Isenvad Multihus og SFO

Et multihus som ophæver grænsen mellem skole og fritid

Visionen har været at skabe et Multihus midt i byen, der kan samle byens borgere og skabe fællesskab på tværs i lokalsamfundet.

Årstiderne Arkitekter har i nært samarbejde med lokale ildsjæle, Ikast-Brande Kommune, Isenvad Skole og Lokale og Anlægsfon­den tegnet et nyt multihus og SFO i skolegården på Isenvad Skole.

Visionen har været at skabe et Multihus midt i byen, der kan samle byens borgere og skabe fællesskab på tværs i lokalsamfundet. Derfor er Multihuset udformet som en stor foldet tagflade hvorunder der kan foregå en mængde aktiviteter. Det arkitektoniske greb forbinder samtidig indskolingsafsnittet med overbygningsskolen og det samlede bygningskompleks udgør tilsammen ”Isenvad Multihus”. På denne måde ligestilles skole- og fritidsaktiviteter og grænsen mellem skole og multihus bliver flydende. Det arkitektoniske hovedgreb er med til at understøtte denne tanke.

”Projektet er som helhed et spændende projekt med en funktionel og fleksibel planløsning. Der er etableret en god sammenhæng mellem bygningsanlæggets eksisterende og nye funktioner. Samtidig skabes der alsidige muligheder såvel inde i bygningen som udendørs. Udbygningens markante arkitektur vil bidrage til en synliggørelse af skolen og vil øge områdets arkitektoniske kvaliteter. Projektet fremstår veldisponeret og gennemtænkt. Bygningsanlægget indeholder stor variation af rumligheder i en overordnet helhed. Det arkitektoniske greb som bindeled mellem traditionel skole og ny udbygning er nyskabende.”
Lokale- og Anlægsfonden

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med lokale ildsjæle, Ikast-Brande Kommune, Isenvad Skole og Lokale og Anlægsfonden.

Kategori
Undervisning og Fritid
Lokation
Isenvad | Ikast | Danmark
Bygherre
DSI Isenvad Multihus | Ikast/Brande Kommune
Status
Realiseret, 2013