Himmelbyen

Et ultra-urbaniseringsprojekt i Ørestad

Himmelbyen er et byggeri som stabler byens funktioner og skaber et nyt beboelseskvarter i 6. sals højde midt i Ørestad Syd.

Med sine 26.000 m2 tegner Himmelbyen sig ind i Ørestadens nye bygningsmasse som en markant og aktiv del af byen – en levende organisme, der tager højde for de behov som Ørestadens beboere har i løbet af en dag. Himmelbyen rummer derfor flere funktioner: Fire etager med erhverv, dagligvarebutikker og et underholdningscenter for familier og børn, herover etager til self-storage og på toppen 128 lejligheder af varierende størrelse.

Stabler byens funktioner
Med Himmelbyen har vi udnyttet byggefeltet i højden og stablet byens forskellige funktioner, der fordeler sig over i alt 11 etager.

”Med urbaniseringen kan det være nødvendigt at tænke i nye måder at fortætte byen på, og for at skabe en god by, er det vigtigt, at vi som arkitekter laver huse, der indbyder til en mere kollektiv funktionalisme. Himmelbyen er et komplekst projekt, som intensiverer byen, fordi vi stabler flere af dens funktioner på samme byggefelt. Dermed skaber vi et ultra-urbaniseringsprojekt.”
Mikkel Westfall, kreativ direktør

Med erhvervsfunktionerne placeret på de nederste etager, vil Himmelbyen, på trods af sin markante størrelse, åbne sig op mod gaden og blive en levende og aktiv del af byen, hvor mennesker vil strømme ind og ud.

Kategori
Boliger
Lokation
Ørestad Syd | Danmark
Bygherre
NREP
Status
Forventes realiseret i 2018
Areal
26.600 m²

Et bykvarter i 6. sals højde
Himmelbyen har fået sit navn med reference til kompleksets boligdel, hvor ankomsten til de 128 lejligheder sker i 18 meters højde. Ved at udnytte byggegrunden i højden hæves boligernes kvalitet markant – alle har udsigt til det omkringliggende område og er indrettet med optimale dagslysforhold.

Ved ankomsten til Himmelbyens boligdel møder man et grønt og åbent gårdrum, der fungerer som fællesareal for de kommende beboere – herfra har man adgang til opgange og elevatorkerner, der fører direkte op til boligerne på de overliggende niveauer, som fordeler sig over 5 etager.

”Ved at arbejde med et fælles uderum i højden inviterer vi til en unik form for fællesskab mellem boligerne, og skaber et bykvarter for sig selv i 6. sals højde”
Mikkel Westfall, kreativ direktør

Et markant volumen i menneskelig skala
Himmelbyen vil med sin størrelse blive en markant del af Ørestad Syd og i sig selv danne et nyt beboelseskvarter og en karakterfuld skyline i Ørestaden. Derfor er der også arbejdet bevidst med en bygningsmasse som, på trods af sin størrelse, bibeholder en menneskelige skala.

”Ved at arbejde med markante udvendige trappeforløb, som løber op langs facaderne, har vi brudt bygningen ned i menneskelig skala. Via trapperne, som bryder de store facader op, kan offentligheden nå et hævet uderum, hvor der er muligheder for ophold og kig over hele bydelen og Kalvebod Fælled.”
Mikkel Westfall, kreativ direktør