Herning+

En levende bydel på Sygehusgrunden i Herning

Herning+ bliver en helt ny bydel centralt i Herning med mere end 50.000 m2 boliger som fordeles på både townhouses, lejlighedskarréer og villaer. Derudover transformeres byens bevaringsværdige sygehus til ungdomsboliger og seniorboliger. Hele området bindes sammen af grønne parker og udearealer, der vil understøtte møder og fællesskab mellem bydelens beboere, og skabe en levende bydel, som også inviterer Hernings borgere indenfor.

Når det store boligområde Herning+ står færdigt, får Herning en helt ny bydel, som udspringer fra området omkring byens eksisterende sygehus, der står som et kompleks af smukke rødstensbygninger, der har fungeret som inspiration for hele områdets arkitektur.

”Herning er en forholdsvis ung by, og derfor er det afgørende for os, at den nye bydel tager udgangspunkt i områdets særlige bygningshistorie. De bevaringsværdige bygninger og historiske byrum omkring sygehuset har været katalysator for hele vores tilgang til udviklingen af området. Derudover har vi arbejdet aktivt med at skabe en bydel, som i sin skala hænger sammen med den omkringliggende by.”
Anders Kærsgaard, arkitekt MAA

Det bevaringsværdige sygehus bliver i byggeprocessen omdannet til ungdomsboliger i to etager og seniorboliger, ligesom at grundens tre charmerende lægeboliger konverteres til eksklusive byhuse. I transformationen vil bygningernes helt særlige detaljerigdom bearbejdes med respekt for den originale arkitektur. Derudover vil alle nye bygninger i Herning+ tage afsæt i de eksisterende bygningers arkitektur, hvor både skala, røde teglsten og de mange særlige murdetaljer nyfortolkes i de nye bygningers facader. På den måde skabes et sammenhængende boligområde med en genkendelig identitet midt i Herning.

Et mangfoldigt område, som formes efter brugernes ønsker
For at gøre Herning+ til en livlig bydel er der arbejdet målrettet med at flette så mange boligtyper som muligt ind i området, for dermed at tiltrække forskellige typer af mennesker – her skal unge, seniorer, børnefamilier og singler bo side om side. Ved at implementere en række fællesfunktioner, udearealer med forskellige tilbud samt butikker og erhverv, skabes en dynamisk døgnrytme i bydelen, der vil leve i både dag- og aftentimerne. Eksempelvis vil Herning+ indeholde townhouses, villaer, ungdomsboliger, seniorboliger og lejligheder udformet til forskellige familiemønstre og aldersgrupper.

Herning+ består af to bydele med hver sin bebyggelsestypologi og landskabsarkitektur. De to bydele mødes på områdets centrale strøg, Bytorvet, hvor bydelens vartegn opføres – et højhus med boliger samt erhverv og fællesarealer i stueetagen. Den ene bydel er karakteriseret af sygehuset og de delvist fredede, parklignende udearealer, mens uderummene i den nye bydel formes af de nye karrébebyggelser og indrettes med bl.a. karréhaver, fælleshaver, en amfiscene, en pukkelpark, Legetaget og en frugtlund.

Fællesskab mellem beboerne og livet mellem bygningerne er prioriteret højt i planlægningen af Herning+ – der vil alle fællesarealer og en række af udearealerne også planlægges med udgangspunkt i en brugerinvolveringsproces, hvor Hernings borgere inddrages i, hvilke aktiviteter og faciliteter, de ønsker sig i den nye bydel.

Kategori
Boliger
Lokation
Herning | Danmark
Areal
55.000 m2
Status
Igangværende
Samarbejdspartnere
KPC | ÅF