Herning Politistation

Politiets nye sæde i Herning

Hernings nye politistation vil fremstå som et tidssvarende byggeri med en stærk arkitektonisk profil - samtidig er der lagt vægt på at skabe en funktionel, fleksibel og stimulerende arbejdsplads for de mange politifolk, som skal have sin daglige gang i de nye bygninger.

I maj 2018 blev konkurrencen om Hernings nye Politistation afgjort med vores forslag som vinderprojekt. Den nye politistation skal fungere som samlingspunkt for Midt- og Vestjyllands Politi samt Herning Lokalpoliti og kommer til at ligge centralt i Herning – midt i byens aktiviteter og tæt på hovedfærdselsårer og Byretten i Herning.

Ambitionen for vinderforslaget har været at skabe en bygning, som arkitektonisk er i tråd med Politiets værdier og understøtter gode, smidige arbejdsgange for bygningens Politi-medarbejdere. Samtidig er det en funktionelt gennemtænkt bygning med flere funktioner integreret under samme tag.

”En politistation vil, i kraft af sin funktion, altid være et identitetsbærende byggeri, og vi har derfor lagt et stort arbejde i diskret at indarbejde Politiets solide værdier i arkitekturen, så bygningen udtrykker det, den er – Politiets nye sæde i Herning.”
Peter Kristiansen, arkitekt

Den nye Politistation dækker cirka 1.900 m2 fordelt på tre etager med varierende funktioner – bl.a. arrest og de tilhørende funktioner, kontoretager samt borgermodtagelse. Ud over de tre etager etableres der en fuld kælderetage, parkeringskælder og en lukket køregård.

Indretningen af Politistationens etager og placeringen af bygningens vinduer er sket med øje for, at organisationen kan ændre sig løbende – derfor er etagerne fleksibelt disponeret, så indretningen kan ændres og tilpasses over tid. Derudover har der været fokus på at skabe et godt indeklima, hvor alle arbejdspladser eksempelvis er orienteret mod øst, vest og nord, så direkte solophedning fra syd undgås – tilmed er der arbejdet med arkitektonisk integreret solafskærmning.

I arkitekturen er der arbejdet aktivt med facadeudtrykket som udstråler ansvarlighed, stabilitet og samtidig en imødekommenhed mod sin omverden. Bygningens facade er udført i gråbrune mursten og brydes af vinduesåbninger på nøje udvalgte placeringer – på de steder, hvor bygningen møder byen, er udtrykket transparent og åbent, og omvendt lukket til på de steder, hvor der af sikkerhedsmæssige grunde kræves skærpet adgang og indkig.

Opførelsen af den nye politistation påbegyndes i efteråret 2018 og forventes afsluttet i efteråret 2019.

Kategori
Erhverv
Lokation
Herning | Danmark
Bygherre
Bygningsstyrelsen
Status
Forventes realiseret i 2019
Areal
1.900 m2
Samarbejdspartnere
KPC | Rambøll