Herning+ - Landskab

Bynære boliger, bytorv med erhvervsliv og grønne opholdsarealer

Herning+ bliver en helt ny bydel centralt i byen på den gamle sygehusgrund med mere end 50.000 kvm boliger. Grunden bliver opdelt i Den gamle bydel og Den nye bydel, der får hvert sin landskabsidentitet.

Den gamle bydel karakteriseres af de eksisterende sygehusbygninger og parklignende byrum, hvorimod den nye bydel består af en ny, moderne karrébebyggelse. Til de to bydele knytter der sig også to forskellige landsskabstypologier: Den grønne flade og De grønne rum.

Den grønne flade udspringer fra de centralt beliggende historiske bygninger i det store, parklignende byrum, hvor planter og liv flyder helt ind til bygningsfacaden. På den grønne flade findes blandt andet havefælleskabet, der rummer både frugtlunde og nyttehaver, hvor beboerne kan mødes og dyrke planter. Græsfladen indeholder desuden også en pukkelpark, hvor terrænet bugter sig og byder børn op til leg. Endeligt finder man også Amfiscenen på den grønne flade. Amfiscenen er et afgrænset rundt område, hvor midten af cirklen er sænket med trappekanter omkring. Her er der også mulighed for at bruger mange timer på fx boldspil, fremvisning af teater, leg eller blot som ophold sammen med naboerne

De grønne rum findes ved bydelens nye karrébebyggelse, hvor det grønne element er designet som klassiske gårdrum. I de nye og moderne karrébygninger har beboerne mod gaden mindre udadvendte forhaver, hvor de selv kan sætte deres personlige præg med beplantning eller lignende.

Centralt i Herning+ ligger det nye Bytorv, som samler de to områder og fungerer som mødested mellem de to typologier. Her findes det store fællesskab, hvor offentligheden kan samles omkring cafeer og butikker i det nye bymiljø.

Beplantning binder området sammen

For at skabe en sammenhæng på hele Sygehusgrunden, arbejdes der med et overordnet beplantningskoncept, som rummer et udvalg af planter til bl.a. prydebede og afskærmende græsbede, der sammen forbinder de forskellige bygningstypologier og landskabsrum. Desuden indrettes området med små lunde af kirsebærtræer, der skaber et smukt hav af stammer, der giver et tæt tag af løv.

Kategori
Landskab
Lokation
Herning
Status
Igangværende
Samarbejdspartnere
KPC | ÅF