Hempel Campus

Et nyt Hempel Campus i Vidensbyen

Udvidelsen af malingsleverandøren Hempels kontor-, forsknings- og testfaciliteter i Lyngby understøtter virksomhedens fremtidsvisioner om innovation og global vækst og tilmed hele områdets mål om at blive en førende videns- og universitetsby i Europa.

Udvidelsen af Hempel genfortolker centrale arkitektoniske elementer fra virksomhedens eksisterende hovedkvarter og skaber et sammenhængende Hempel Campus på i alt ca. 20.000 m2. Den samlede udvidelse rummer et nyt R&D- og testcenter, en ny kontorbygning (HQ2) samt en ombygning af virksomhedens eksisterende testcenter til nye kontorfaciliteter.

En del af Vidensbyen – en udvidelse, som understøtter forskning og udvikling

Hempels nye R&D- og testcenter vil samle faciliteterne fra det eksisterende R&D-center og testbygningen og bliver et globalt omdrejningspunkt for forskning og innovation. Visionen med udvidelsen er at skabe de bedste vilkår for, at Hempel som virksomhed kan vokse og udvikle sig med fokus på nye produkter, ny produktionsteknologi, forskning og samarbejder med førende universiteter. Det nye R&D- og testcenter huser laboratorier, testfaciliteter og parkeringspladser på taget. Bygningen bliver arbejdsplads for ca. 100 mennesker – heriblandt ca. 40 udenlandske forskere og specialister fra hele verden.

Hempels hovedkvarter ligger umiddelbart nord for DTU Campus og er placeret i en klynge af vidensbaserede erhverv, som i dag udgør Vidensbyen i Lyngby. Med udvidelsen forstærker Hempel sin profil som omdrejningspunkt for forskning og innovation. Det understøtter hele Vidensbyens vision om at blive et af Europas førende videns- og universitetsområder med de bedste vilkår for uddannelse, forskning, erhverv og entreprenørskab. Det nye R&D- og testcenter vil således bidrage til brandingen af Hempel, Vidensbyen og dermed også Lyngby-Taarbæk Kommune som helhed.

En visuel port til Vidensbyen
Projektet første etape rummer det nye R&D- og testcenter. I projektets anden etape opføres den nye kontorbygning HQ2 i tillæg til den nuværende HQ1, og når udvidelsen af Hempel står færdig, vil de samlede faciliteter udgøre et helt nyt Hempel Campus, som vil ligge eksponeret ud til den befærdede Helsingørmotorvej og brede sig på begge sider af Lundtoftegårdsvej. Over vejen etableres en gangbro, som vil binde hele hovedkvarteret sammen på tværs og skabe en visuel port til Vidensbyen i Lyngby. Fremover vil forbipasserende således få oplevelsen af at køre “igennem Hempel”.

Et samlet Hempel Campus
Den nye bebyggelse vil trække tydelige arkitektoniske referencer til Hempels eksisterende hovedkvarter, som Årstiderne Arkitekter også står bag, så der skabes sammenhæng i Hempels hovedkvarter som helhed. Blandt andet vil den ikoniske trappe, som er kendetegnende for HQ1, genfortolkes som et centralt motiv i det nye byggeri.

”Den centrale trappe i HQ1 vil i fremtiden lede op til en gangbro, der knytter de to bygninger sammen på tværs af Lundtoftegårdsvej – her vil gangbroen kulminere i en ny skulpturel trappe, der bliver eksponeret mod Helsingørmotorvejen. På den måde skaber vi et tydeligt vartegn for den videns- og produktudvikling, der kendetegner både stedet og området.”
Anders Lyhne, kreativ leder for Erhverv hos Årstiderne Arkitekter

I det nye HQ2 er den ikoniske trappe genfortolket som et stærkt arkitektonisk element i facaden. Trappernes organiske form er inspireret af en helix-spiral – det mønster, som opstår, når en spand maling røres op. Den svungne trappe, der er i tråd med Hempels visuelle brand-identitet, styrkes således som kendetegn og ikon for Hempel. Det samlede Hempel Campus forventes at stå færdigt i 2021.

Kategori
Erhverv
Lokation
Lyngby | Danmark
Bygherre
Hempel A/S
Status
Forventes realiseret i 2020