Havkærvej

Et nyt byområde med en stærk og tydelig karakter

Planen for området muliggør omdannelsen af det tidligere erhvervsområde GASA i Tilst ved Aarhus til et nyt bynært boligkvarter med ca. 600 nye boliger, kontor, erhverv og en dagligvarebutik.

Årstiderne Arkitekter har ydet arkitekt- og byplanfaglig bistand fra de allerførste skitser til det konkrete idéoplæg for det samlede om­råde. Målet med projektet har været at skabe en attraktiv og varieret bydel med et bredt ud­bud af forskellige boligtyper og forskelligartede opholdsarealer og byrum.

Her er der udarbejdet tydelige og realiserbare prin­cipper for veje, parkering, kantzoner, opholdsarealer, og boligtyper, der er båret med ind i lokalplanen. Lokalplanen re­degør således for de principper der sikres, og som i sidste ende skal gøre, at området udvikles som et nyt byområde med en stærk og tydelig karakter.

Planen centreres omkring en tæt og bymæssig karrébebyggelse, der knytter sig på en gennemgående, rekreativ forbindelse. Området omkranses af rækkehusbebyggelse og tilpasser sig på den måde den nære kontekst.

Lokalplanen blev vedtaget i februar 2018, og det er forventningen, at de første boliger vil stå klar i 2019.

 

Kategori
Byplan
Lokation
Tilst | Aarhus | Danmark
Bygherre
Konstruct | Havkærvej 83 ApS
Status
Realiseret, 2018
Areal
10,8 ha
Ydelser
Idéoplæg til en samlet bebyggelsesplan, lokalplanforslag, VVM-anmeldelse, ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven