Grindsted Rådhus

Et moderne rådhus med fokus på bæredygtighed og arbejdsmiljø

Opgaven omfattede udarbejdelse af et forslag til ombygning og udvidelse af rådhuset i Grindsted. Bygningen rummer kommunale kontor- og administrationsfaciliteter, og er det nye rådhus i Billund Kommune.

Billund Kommunes nye rådhus i Grindsted fungerer som et samlende rådhus for samtlige beboere i hele kommunen. Rådhuset er et flagskib for nybyggeri indenfor arkitektur, arbejdsmiljø, bæredygtighed, og byggeriet skal understøtte visionen om Billund som børnenes hovedstad. Nybygningen er opført i 3 etager, i alt ca. 12,5 meter, som er nøje afstemt i forhold til konteksten og for at opnå den bedst mulige indretning. Etagerne er markeret med vandrette bånd i facaden, hvorimellem høje vinduer og facadepartier udspændes. Det rytmiske og monotone udtryk i den eksisterende facade er videreført i en fortolkning, som giver et mere dynamisk og legende udtryk, der afspejler den moderne kommune.

Opgaven involverede nedrivning af dele af den eksisterende bebyggelse, renovering af ca. 2.000 m² eksisterende ’hovedbygning’ og opførelse af godt 4.500 m² rådhusfunktioner. Overgangen mellem nyt og gammelt udviskes i det nye byggeri, så man i det daglige har oplevelsen af ét sammenhængende byggeri.

Kategori
Erhverv
Lokation
Grindsted | Danmark
Bygherre
Billund Kommune
Statue
Realiseret, 2015