Gødvad Enge

Et nyt boligområde med fokus på natur og bæredygtighed

Gødvad Enge er det første projekt i en ny bæredygtig bydel, der fokuserer på vandbalance som overordnet grønt tema.

Bydelen henvender sig til en bred gruppe mennesker – både enlige og familier – der alle ønsker at bo i omgivelser med et stort islæt af natur og bæredygtighed, og vide rammer for socialt fællesskab og interaktion med de øvrige beboere i bebyggelsen.

Bebyggelsen er bygget op omkring regnvandshåndtering og bæredygtighed som bærende idé. Det centrale grønne rum i bebyggelsen er en passage med regnvands-legeplads og offentlig sti-adgang, således at regnvand håndteres synligt og rekreativt, og til glæde for hele den nye bydel. Boligerne er lav-energi boliger organiseret i 13 enkle dobbelthuse. Hvert dobbelthus indeholder en 1-plansbolig og en 2-plansbolig, således at der sikres diversitet i beboersammensætningen.

De rumlige kvaliteter karakteriseres af gennemlyste højloftede boliger og dobbelthøje rum. Bæredygtigheden er screenet iht. bæredygtighedsstandarden DGNB og Silkeborg Kommunes bæredygtighedsværktøj.

Kategori
Almene boliger
Lokation
Silkeborg | Danmark
Bygherre
AB Silkeborg
Status
Realiseret, 2016
Areal
2.800 m²