GF Øresund, LAR og klimatilpasning

Grønne fortove og regnbede der optager overfladevand fra vejarealerne

I forbindelse med klimatilpasning af skybrudsveje i København varetager vi skitsering, dimensionering og projektering af grønne LAR-løsninger for beboerne i GF Øresund på Amager.

Grundejerforeningens to legegader får opgraderede, grønne mødesteder med lokal bynatur, der højner biodiversiteten. Projektet omfatter etablering af grønne fortove og gangstier på de to veje samt otte grønne regnbede, udformet som beplantede lavninger, der skal optage overfladevand fra vejarealerne.

Udover at kunne forsinke og tilbageholde regnvand rummer bedene mulighed for særlig beplantning, aktiviteter, leg og ophold alt efter beboernes specifikke ønsker. Det konkrete indhold i de 8 bede blev fastlagt i forbindelse med en workshop som vi afholdt med beboerne i foråret 2016.

Regnbedene er placeret i et varieret forløb i vejbanen, og vil være med til at understrege de to legegaders frodige og grønne udtryk. Samtidig virker placeringen af de grønne mødesteder trafikdæmpende og indbyder til byliv på tværs af vejen.

Kategori
Landskab
Lokation
København
Status
Realiseret