Gentofte Hospital

Moderne sundhedsfaciliteter i historiske rammer

I arbejdet med Gentofte Hospital er hospitalets faciliteter ombygget og renoveret over flere omgange med respekt for hospitalets bevaringsværdige arkitektur, som udadtil er bevaret, men hospitalets interiør løbende er opgraderet til moderne og tidssvarende rammer.

Arbejdet med Gentofte Hospital har stået på over flere år, og rummer ombygninger og renoveringer af faciliteter for både somatiske og psykiatriske patienter, hvilket stiller forskellige krav til arkitekturen og funktionaliteten.

Vi har forestået flere projekter på Gentofte Hospital ud fra en samlet helhedsplan for landskabet, som sikrer en robust og langsigtet plan, der binder området sammen i én helhed og skaber en ny samlet identitet for hele hospitalsområdet.

Projekterne på Gentofte Hospital rummer bl.a. en ombygning af den bevaringsværdige patientbygning fra 1927 på i alt 12.500 m2, som i dag rummer akutklinik og medicinske sengeafsnit. I processen er den bevaringsværdige facade restaureret, mens de bagvedliggende bygninger er revet ned og genopført, så bygningen udadtil fremstår i sin oprindelige stil og arkitektur, mens hospitalet indvendigt lever op til nutidens krav indenfor moderne sundhedsarkitektur. Derudover er den tidligere skadestue ombygget til nyt Mammae Screeningscenter, som giver mulighed for daglig undersøgelse af 750 borgere.

Opgaven dækker også en stor og gennemgribende renovering af Afdeling Z, der rummer Ortopædkirurgisk sengeafsnit, Alloplastik- og Idrætsambulatorie samt genoptræningsfaciliteter, ligesom der er nyindrettet en fysioterapi afdeling med bl.a. gymnastik, træningslokaler, modtagelseslokaler og back-up.

I arbejdet med Gentofte Hospital er der desuden arbejdet med genhusning af Psykiatrisk Center København, som har lokaler på Bispebjerg Hospital, og som i en periode på fem år skal genhuses på Gentofte Hospital. Projektet omfatter en ombygning på over ca. 6.000 m2 med sengestuer, service og behandling, der skal sikre, at en optimal genhusning kan finde sted.  Alle projekter er planlagt og gennemført, mens hospitalet har været i drift, og vi har løbende været i dialog med Gentofte Hospitals tekniske personel for at minimere byggepladsgener i processen.

Kategori
Sundhed
Lokation
Gentofte | Danmark
Bygherre
Gentofte Hospital
Status
Realiseret
Areal
Ca. 20.000 m2
Samarbejdspartnere
Niras | MOE | NCC