Fruehøjgaard

En omfattende helhedsplan som fremtidssikrer Fruehøj både arkitektonisk og socialt

Fruehøjgaards afdeling Fruehøj er opført i 1950’erne som et godt eksempel på periodens fine murede boligbyggeri, og helhedsplanen for Fruehøj tager afsæt i bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter.

I cirka en tredjedel af boligmassen gøres lejlighederne tilgængelige, og en del lejligheder sammenlægges, mens alle moderniseres. Forældede tekniske installationer erstattes med nutidige og energirigtige byggetekniske løsninger indenfor bl.a. varme og ventilation, med henblik på en forbedring af indeklima, og der opsættes nye, store altaner, der skaber et samlende design-element for alle boliger i Fruehøj.

Eksisterende vinduer erstattes med nye, og pladebeklædte gavle efterisoleres og skalmures, så bebyggelsens udtryk igen bliver præget af gedigent tegl, som ved opførelsen i 1950’erne. De eksisterende grønne fællesarealer aktiveres med nye faciliteter og stiforbindelser til glæde for beboerne, der igen vil opleve at bo i en attraktiv grøn parkbebyggelse.

Helhedsplanen er støttet af Landsbyggefonden, og den afholdte og vundne projektkonkurrence er lykkedes med at fastlægge et projekt, der skabte mest mulig værdi for beboere og boligselskab.

Kategori
Almene boliger
Lokation
Herning | Danmark
Bygherre
Boligselskabet Fruehøjgaard
Status
Igangværende