Fremtidens Sølund

Rammer for fremtidens Sølund

Fremtidens Sølund er et velfærdsteknologisk model-plejecenter, som bliver Danmarks største plejecenter med tilhørende servicearealer og et visionært projekt, hvor unge og ældre skal bo side om side.

Som bygherrerådgivere og ansvarlige for brugerinvolvering skitserer vi, sammen med  C.F. Møller Architects og Tredje Natur, rammerne for udformningen af Fremtidens Sølund.

Fremtidens Sølund er et velfærdsteknologisk model-plejecenter, som bliver Danmarks største plejecenter med tilhørende servicearealer, der indeholder bl.a. multisal, træningssal til genoptræning, træningskøkken, varmtvandsbassin og separat sundhedsområde. Under bebyggelsen skal der opføres 80 offentlige parkeringspladser og ca. 83 parkeringspladser til beboere. Bygherrerådgivning har således taget højde for fremtidens forskellige boformer og plejeudfordringer.

Fremtidens Sølund skal indeholde et plejecenter med 360 boliger, 150 ungdomsboliger, 20 seniorboliger, en daginstitution til fem børnegrupper samt en offentlig parkeringskælder.

Forud for udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet blev der afholdt møder for brugere og borgere, som alle kunne byde ind med inputs og idéer til Fremtidens Sølund. På den måde er de fremtidige beboer repræsenteret i forskellige brugergrupper – herunder repræsentanter for det kommende plejecenter, daginstitution, seniorbofællesskabet, og ungdomsboligerne samt repræsentanter for boliger til de unge med Aspergers-syndrom.

Kategori
Sundhed
Lokation
København K | Danmark
Bygherre
KAB
Status
Realiseret
Areal
37.875 m2
Ydelser
Bygherrerrådgivning
Samarbejdspartnere
Munksgaard plus Andersen
Visualiseringer
C.F. Møller Architects (arkitekter) | MIR