Fremtidens Assens

Nyt havnekvarter i Assens skal styrke byens liv

Assens er hovedbyen og vækstcenteret i Assens Kommune, men på trods af det, er byen ved at miste sit momentum. Årstiderne Arkitekter har i samarbejde med BARK Rådgivning udarbejdet en udviklingsplan for byens havneplads, som skal skabe liv og gøre Assens til en stærk købstad igen.

Assens har alt, hvad en by skal have for at generere vækst og udvikling – en historisk bykerne, kysten, havnen, natur og kultur. Alligevel falder interessen for byen, og væksten sker i højere grad i andre områder af kommunen.  Derfor har Årstiderne Arkitekter og BARK udarbejdet en langsigtet, strategisk udviklingsplan, som skal sætte byens kvaliteter i spil, og styrke byen, så den kan tiltrække nye borgere og turister. Planen skal dels synliggøre byens attraktive udviklingspotentialer og dels benyttes som en langsigtet investeringsplan for Assens Kommune, der kan tiltrække investorer og generere udviklingssamarbejder.

Udviklingsplanen for fremtidens Assens omhandler byens havneplads, der i dag inkluderer et bibliotek, nye boliger og erhverv. Derudover skal byens erhvervshavn omdannes til et nyt, attraktivt boligområde beliggende få meter fra vandkanten.  Visionen for projektet er, at Assens’ kystnære beliggenhed skal udnyttes og fungere som en essentiel brik i byens udvikling.

Assens ligger placeret ud mod Lillebælt, hvor byens erhvervshavn er med til at skabe et aktivt handelsliv. Syd for erhvervshavnen – lige dér hvor byens handelsgade møder havnen – ligger havnepladsen. Området er i dag isoleret fra byen, hvilket ikke motiverer mennesker til at bevæge sig fra byen og ned til vandet – eller omvendt. Derfor anlægges en ny havneplads, som med sin anvendelse, beliggenhed og omkringliggende funktioner forbinder handelsbyen med havnen. Eksempelvis flytter byens bibliotek ned på pladsen i et ’Multitek’, der vil favne flere offentlige funktioner og foreningsliv. Derigennem skabes der en naturlig strøm af mennesker på havnepladsen.

Nord for Havnepladsen omdannes erhvervshavnen til et nyt, kystnært boligområde – Havnekvarteret. Kvarteret vil bestå af en blanding af attraktive etageboliger og tæt-lav-bebyggelse, som varierer i skala, således den nye bebyggelse forenes med det eksisterende Assens og dermed integreres i den øvrige by. Boligerne danner byens kant mod kysten, og derfor sikres det, at kystens rekreative kvaliteter kan nydes af alle – ikke kun Havnekvarterets beboere.

Projektet blev i marts 2019 tildelt 10 mio. kroner af Realdania som del af kampagnen ”Hovedbyer på Forkant”.

Kategori
Byplan
Lokation
Assens | Danmark
Bygherre
Assens Kommune
Status
Realiseret, 2019
Samarbejdspartnere
BARK Rådgivning | Colliers International | Assens Kommune
Ydelser
Arkitektrådgivning | Byplanbistand | Fysisk udviklingsplan | Brugerinvolvering