Fredskovvej

Indrettet med fokus på at mindske konflikter

Boligbebyggelsen Fredskovvej er indrettet med fokus på konflikthåndtering, og arkitekturen er udformet med fokus på privatliv, private udearealer og skærmede muligheder for ophold, så risikoen for konflikter mellem beboerne mindskes.

Nybyggeriet på Fredskovsvej i Dianalund er en samling af 10 enkeltmandsprojekter, hvor borgere med psykiske handicap bor alene eller samlet i en mindre boliggruppe, og får støtte døgnet rundt af en personalegruppe.

Bebyggelsen er indrettet, så den kan opdeles i mindre enheder, der hver især kan afskærmes mod færdsel og aktiviteter for at mindske risikoen for konflikter og sammenstød mellem bebyggelsens beboere. Eksempelvis er bebyggelsen disponeret, så beboerne kan færdes ugeneret til og fra egen bolig via rolige omgivelser.

Det er ligeledes af stor betydning at skabe rolige omgivelser for beboerne i forbindelse med både lys, lyde og dufte. Boligerne er derfor designet som kædehuse, og er alle orienteret mod rolige, grønne arealer. De enkelte boliger bindes sammen af et rummeligt fælles gangareal mod parkeringsarealet, der er afskærmet med bred, beskyttende hækbeplantning.

Den nye bebyggelse omfatter 10 boliger med fællesareal og serviceareal, samt en bygning der rummer administration, produktionskøkken og dagtilbud. Bebyggelsen er disponeret med mulighed for en større udvidelser.

Kategori
Sundhed
Lokation
Dianalund | Danmark
Bygherre
Socialforvaltningen | Københavns Ejendomme
Status
Realiseret, 2015
Areal
1.300 m2
Samarbejdspartnere
SOF | KEjds