Frederikshavn Rådhus

Et imødekommende rådhus

Projektet er en om- og tilbygning til den eksisterende rådhusbygning, der er centralt placeret i Frederikshavn bymidte.

Rådhusets administration var ved ombygningen da spredt ud forskellige lokationer, og man havde derfor et ønske om at samle rådhuset og opgradere det til en nutidig bygning, der fremstod åben og venlig. Årstiderne Arkitekter har arbejdet med bygningen ud fra et overordnet bymæssigt perspektiv.

Vi har med et enkelt og stærkt hovedgreb samlet de eksisterende bygninger. Derudover er rådhuset blevet åbnet op, og der er skabt en forbindelse på tværs af den eksisterende bygning. Således samler det nye rådhus byen på flere måder; rent fysisk samles rådhuset med et bibliotek, et kunstmuseum og en svømmehal via en ny bygning/tilbygning.

For medarbejderne er der arbejdet med et nyt åbent kontorlandskab. Via nye atrier skabes der lys og luft til de nye arbejdspladser, og med en ny klimaskærm – glas med forskellige prægninger – skabes der dynamiske og spændende facader.

I sammenbindingen mellem de forskellige funktioner er der skabt en ny hovedindgang, som fysisk fremstår som en stor ’kulturskærm’, hvorpå der kan vises fodboldkampe, film, kunstinstallationer eller information til borgerne. Udover at fungere som et kulturelt element, definerer den nye kulturskærm også rådhusets nye hovedindgang. Det nye rådhus og det nye kulturtorv fremstår nu som et nyt og levende element i Frederikshavn bymidte.

Kategori
Erhverv
Lokation
Frederikshavn | Danmark
Bygherre
Frederikshavn Kommune
Areal
12.000 m²
Status
Realiseret, 2010