Flintholmområdet

Et byområde som viderefører Frederiksbergs grønne identitet

Flintholmområdet har fået en stærk sammenhængende identitet der skaber tilhørsforhold for områdets beboere med rekreative lommer og selvstændige pladsdannelser.

Udformningen af byrummene i det ny byområde Flintholm, tager afsæt i Frederiksberg Kommunes vision om at skabe nye byrum af meget høj kvalitet.  Samtidigt ønskes den grønne karakter, som Frederiksberg er kendt for, videreført i det nye byområde. Den overordnede plan for pladser, torve og gaderum i området er at kombinere et meget urbant udtryk med en mere grøn karakter.

I den overordnede disponering af området ligger Dirch Passers Allé som et grønt bindeled og udgør bydelens puls. Alléen åbner sig op i rekreative ”lommer” og knytter sig til kvarterets 4 nye, selvstændige pladsdannelser. Pladserne har hver deres karakter og medvirker til at skabe identitet og tilhørsforhold for områdets beboere.

Vi har stået for udformning, projektering og tilsyn af Dirch Passers Allé, Flintholm Allé og Preben Kaas Vænge, samt pladsdannelsen mellem Dirch Passers Allé og Preben Kaas Vænge.

Kategori
Landskab
Lokation
Flintholm | Frederiksberg
Bygherre
Frederiksberg Kommune
Status
Realiseret