Favrholm Nord

Ny bydel med landskabsarkitektur som bindeled

Favrholm Nord er en ny bydel ved Hillerød som i fremtiden vil rumme både boliger, institutioner, erhverv samt park- og byrum. Projektet, som udvikles i samarbejde med Sweco, rummer desuden løsninger indenfor infrastruktur, klimasikring og miljøtiltag.

I fremtidens Favrholm Nord – Hillerøds nye grønne bydel, – vil landskabsarkitekturen blive indtænkt i enhver teknisk løsning og dermed forene bydelens forskellige elementer.

”Favrholm Nord er en helt ny bydel, hvor landskabsarkitekturen i høj grad kommer til at binde området sammen i form af bl.a. nye pladser og byrum, beplantning samt kunstprojektet Earthwork, der udvikles sammen med den internationale kunstner Maya Lin.”
Christian Sørensen, kreativ leder for Landskab

Som en del af projektet arbejdes der også på et strategisk partnerskab om projektet Livskraft – et visionært udviklingsprojekt, der udforsker nye former for aktiviteter, fysiske faciliteter og fællesskaber, der fremmer det hele og sunde liv. Livskraft er et partnerskab mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune, der blander kunst, kultur, byudvikling, hospitalsvæsen og forskning. Derudover rummer opgaven et stort klimaprojekt, som varetages af Swecos eksperter indenfor bl.a. klimasikring, vand og miljø.

Kategori
Landskab
Lokation
Hillerød | Danmark
Bygherre
Hillerød Kommune
Status
Forventes realiseret, 2022