Dybkærskolen

Fremtidens skole skaber sammenhæng i lokalsamfundet

Den nye Dybkærskole i Gødvad skal danne rammen om mere end 800 elever og 90 læreres hverdag, og den skal tilmed blive et nyt centralt samlingspunkt i lokalsamfundet. Designet af skolen er nytænkende og meget mere end de fysiske rammer.

Dybkærskolen er en moderne skole, som skal skabe trygge og inspirerende læringsmiljøer. Visionen er at klæde eleverne på til at mestre morgendagens kompetencer med fokus på værdier som nysgerrighed og fællesskab.

Et nyt samlingspunkt i byen
Ny Dybkærskole er tænkt som et nyt lokalt kultur- og aktivitetscenter for hele byen, der skal summe af liv – også uden for skoletiden. Den nye skole skal opføres på en grund, der er beliggende tæt på byens idrætshaller, kirke, centerområde og torv. En central del af visionen for projektet er derfor, at skolen skal bidrage til at skabe mere sammenhæng i Gødvad, så der skabes et levende byrum og samlingspunkt for hele byen – fx er det planen at etablere et fælles offentligt madhus for hele byen som en del af skolen.

” Vores hovedidé med skolen har sit udgangspunkt i stedet og placeringen, hvor naturen omkring skolen og områdets eksisterende bebyggelser gør det muligt at etablere et levende urbant miljø i sammenhæng med kirken, sportshallerne, multihuset og dagligvarebutikkerne. Vi vil skabe en nøgleinstitution, der samler lokalmiljøet i Gødvad,”
– Peter Kristiansen, kreativ leder for Undervisning og Fritid

Idéen om Skolen på Bakken er et gennemgående tema i designet af Dybkærsskolen, som kommer til at ligge på toppen af Gødvad Bakke – omgivet af et stort kuperet landskab. Bakken som motiv er også tænkt ind i landskabsarkitekturen omkring skolen og i skolens opbygning.

Kategori
Undervisning og Fritid
Lokation
Gødvad | Silkeborg
Bygherre
Silkeborg Kommune
Status
Forventes realiseret i 2023
Areal
10.000 m2
Samarbejdspartnere
Sweco | Vega Landskab | Autens