DGI-huset

Et vandkulturhus for alle med fokus på bevægelse og aktivitet

Visionen var at skabe et vandkulturhus for alle. I designfasen har vi derfor haft fokus på de mange brugergrupper, og de forskellige krav der er til blandt andet tilgængelighed, synlighed og blufærdighed.

Årstiderne Arkitekter har i tæt samarbejde med DGI, Lokale og Anlægsfonden og Herning Kommune tegnet DGI Huset i Herning. Sammen har vi haft fokus på at skabe et vandkulturhus, hvor bevægelsesmuligheder i vand er det primære, og aktiviteter på gulv er det sekundære.

Dette kommer til udtryk ved de mange vandarealer i DGI-huset. Her er bassiner, der i udformning, temperatur, vanddybde og placering appellerer til bevægelse, leg, udfordringer og motion. For eksempel er der i det store multibassin en svømmekanal på ca. 90m. Kanalens form er med varierende banelængder, og fungerer således både til langdistance og kortdistance. I multibassinet kan et område skilles fra til undervisning, og centralt i multibassinet skaber en modstrømskanal og en armgangskanal fysiske udfordringer.

Kategori
Undervisning og Fritid
Lokation
Herning | Danmark
Bygherre
Herning Kommune | DGI Vandkulturhus
Status
Realiseret, 2010

Vandkulturhuset fordeler sig over tre etager, hvilket opleves ved at svømmebadsrummet er udformet i et sammenhængende trappe- og rampeforløb, hvor de mange bassiner opleves undervejs. Bassinerne er placeret i forhold til funktioner og brugergrupper. For eksempel er udspringsbassinet placeret ud til ankomstfacaden, hvor synlighed fra omgivelserne skaber motivation, mens varmtvandsbassinet, der bruges blandt andet til genoptræning, og er placeret en halv etage højere bagerst i svømmebadsrummet, så man kan opholde sig uden at føle blufærdighed, men stadig være en del af fællesskabet.

Centralt og som omdrejningspunkt er placeret en multisal med opholdstrappe og øverst med udkig over bassinerne er et stort fitnessområde med bevægelsessal og spinninglokale.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med DGI, Lokale og Anlægsfonden og Herning Kommune.