Den Røde Lagerbygning

Et nyt ikon i Carlsberg Byen

Den store røde murstensbygning i Carlsberg Byen har længe stået tom og fremstår i dag delvist som en ruin. Nu igangsættes en omfattende transformation af lagerbygningen, som med tilføjelsen af en moderne overbygning i glas omdannes til moderne kontordomicil med ca. 400 arbejdspladser.

Rød Lagerbygning er beliggende centralt i Carlsberg Byen nær Carlsbergs nybyggede hovedsæde, Carl Jacobsens Have og den gamle brygmesterbolig. Den store bygning fremstår i dag – på trods af sin nedslidte stand – med en række arkitektoniske kvaliteter, hvor man bl.a. har anvendt røde, håndstrøgne teglsten i hele facademuren, som også rummer mange detaljer og fint udførte overgange med gesimser, sålbænke og dekorative elementer. Med afsæt i en nænsom og bevarende tilgang er det visionen for projektet, at den store lagerbygning omdannes til et moderne kontormiljø med plads til ca. 400 medarbejdere og med mulighed for en udadvendt funktion som fx butik eller showroom.

En hovedopgave i omdannelsen af Rød Lagerbygning er at skaffe nok dagslys til de mange medarbejdere, som får sin daglige gang i bygningen. Dette er løst ved at inddrage bygningens svært udnyttelige tagetage, ved at udskifte den med en let og nutidig overbygning, som vil inddrage det dybe skunkrum under taget og udgøre en fuld etage. For at sikre tilstrækkeligt dagslys i de dybe rum etableres overbygningen med glasfacader. Den nye overbygning åbnes mod syd som et espalier og indeliggende terrasse, hvor medarbejderne kan gå ud direkte fra de nye kontorlokaler. Derudover etableres en stor tagterrasse på bygningens tag.

Derudover sikrer to nye atriumrum – sammen med åbning af nordfacaden og nye sprosseløse vinduer – tilstrækkeligt dagslys til de nedre etager.

Kategori
Transformation og Renovering
Lokation
København | Danmark
Bygherre
CapMan
Udvikler
Revco
Ingeniør
EKJ
Areal
6000 m² | 4.300 m² kælderareal
Status
Igangværende

Rød Lagerbygnings facader, som flere steder fremstår nedslidte og ødelagte som følge af delvist nedrivning af bygning mod nord, reetableres i transformationen som en nyfortolkning af de oprindelige murede facader, så bygningen stadig indgår naturligt i områdets arkitektur og historie.

Den ødelagte nordfacade genfortolkes således med en ny muret facade med store rundbuede vinduespartier. Derved sikres tilstrækkeligt dagslys samtidigt med at den murede bygningsbase fastholdes. Enkelte steder etableres også nye vinduesåbner i den eksisterende facade.

De fredede kældre i to plan inddrages til sekundære funktioner. De smukke hvælvede gange i nedre kælder gøres funktionelle ved at sikre flugtvejsforhold, således at rummene kan anvendes til fx showroom.

Samlet set vil Rød Lagerbygning efter transformationen fremstå som en ikonisk bygning i Carlsberg Byen, hvor nyt og gammelt er tydeligt adskilt, men alligevel udført i et samlet harmonisk bygningsværk, der sikrer, at bygningen kan benyttes i mange år fremover.