Dalum Papirfabrik

Helhedsplan for Dalum Papirfabrik med udgangspunkt i områdets særlige karakteristika

Helhedsplanen for Dalum Papirfabrik skal indgå som grundlag for den kommende udvikling af området med henblik på en omdannelse fra erhverv til boliger.

Årstiderne Arkitekter har bl.a. udarbejdet input til en hel­hedsplan, som skaber en ny attraktiv bydel med forskellige boligformer i Odense. Visionen for helhedsplanen har været at skabe en ny og attraktiv bydel i Dalum, som tager hensyn til områdets bindinger og sætter iboende potentialer i spil. På den måde skabes et stedspecifikt og karak­teristisk område på dette særlige sted i Odense, hvor særligt den industrielle kulturarv er tydelig.

Det har været vigtigt at tage udgangspunkt i stedets historie og den indvirkning som områdets tidligere anvendelse har haft på landskabet. Hovedgrebet og opdelingen i delområder tager afsæt i en grun­dig analyse af det eksisterende terræn med indarbejdelse af bl.a. Odense Å, som løber gennem området.

Årstiderne Arkitekter har stået for de indledende un­dersøgelser og analyser, udarbejdelsen af forskellige input i form af bl.a. konceptudvikling og plantegninger til den færdige helhedsplan, og har fungeret som koordinator imellem de forskellige samarbejdspartnere gennem processen.

Kategori
Byplan
Lokation
Odense | Danmark
Bygherre
Dalum Papir A/S | Dalum Holding A/S | Fjernvarme Fyn
Status
Realiseret, 2017
Areal
265.900 m2
Ydelser
Analyse, helhedsplan, visualiseringer, konceptdiagrammer og typologistudier, procesfacilitering
Samarbejdspartnere
Odense Kommune