Colgate

Tidssvarende rammer med fokus på uformelle mødesteder

Opgaven bestod i at indfri Colgates ønske om et mere tidssvarende arbejdsmiljø, som kunne understøtte vidensdeling, tværfagligt samarbejde og de mange besøgende fra koncernens udenlandske afdelinger.

Under den indledende proces, som omfattede bl.a. involvering af virksomhedens medarbejdere, blev det tydeligt, at det ville være fordelagtigt for virksomheden at gå fra enkeltmands- og storrumskontorer til arbejdspladser i åbent plan. På den måde styrkes processer og samarbejde samtidig med, at der skabes bedre muligheder for uformelle møder.

Afdeling for Spaceplanning & Indretning udarbejdede derfor en aktivitetsbaseret arbejdsplads med forskellige arbejdszoner –  herunder koncentrationszoner, samarbejdszoner, dynamiske zoner med små og store møderum samt åbne og lukkede områder til samarbejde, møder og idéudvikling.

Inden nyindretningen blev lokalerne skrællet ned til den rå beton. I den efterfølgende indretning er der indarbejdet en høj grad af design-detaljering, ligesom der er arbejdet med akustiske løsninger i form af tekstiler og lydabsorberende flader. Farve og tekstiler er nøje udvalgt som underspillet kontrast til bygningens rå beton.

Kategori
Spaceplanning og Indretning
Lokation
Virum | København | Danmark
Bygherre
Colgate
Status
Realiseret