Brandstationsgrunden

Et mangfoldigt byggeri, som tilfører liv til bymidten døgnet rundt

Visionen med Brandstationsgrunden er at skabe et byggeri, der funktionelt og arkitektonisk styrker helheden i området - et levende hus som skaber liv i byen.

Byggeriet er placeret på hjørnet af Skolegade og Nygade, og vil agere bindeled mellem den centrale del af Herning Midtby og boligområdet mod nord.

Bebyggelsen er opført i 4 etager mod Skolegade og højdemæssigt aftrappende fra 5 etager til 2 etager mod Nygade. På den måde skabes der en højdemæssig sammenhæng til de omkringliggende bebyggelser.  Byggeriet er opført i tegl og glas og spiller derfor også materialemæssigt sammen med de omkringliggende bygninger i området. Farver og komposition er valgt i nutidige grå, brune og varme nuancer. Bebyggelsen indeholder 26 ejerlejligheder fra 100 – 175 m2, 36 almene ungdomsboliger og et erhvervsareal der skal fungere som administrationslokaler for boligorganisationen Fællesbo.

Der er arbejdet med at skabe et mangfoldigt byggeri, som kan tilføre liv i bymidten døgnet rundt. Her er hjem til de studerende, det unge par, familier med børn, og til det ældre par. Her er en arbejdsplads hvor medarbejderne har deres daglige gang og hvor kunderne vil bruge huset som et naturligt mødested. Her er rig mulighed for snak på tværs af generationer.

Samtidig har vi også haft fokus på, at beboerne selv kan vælge, hvornår de ønsker fællesskabet. Derfor er adgangsarealerne etableret med adskilte indgange til de forskellige boligtyper.
Ungdomsboligerne er alle 2-rumsboliger med egen altan og adgang fra altangang.

Kategori
Almene boliger
Lokation
Herning | Danmark
Bygherre
KPC | Fællesbo
Areal
6.501 m2
Status
Realiseret, 2014