Brændgårdsparken

Et socialt og arkitektonisk løft af Brændgårdsparken

Renoveringen af det almene boligbyggeri er gennemført med udgangspunkt i en grundig brugerinddragelse. Her har været fokus på formgivning, funktionel kvalitet, holdbarhed, miljøhensyn samt sociale og økonomiske parametre.

For at højne bebyggelsens arkitektoniske kvalitet har Årstiderne Arkitekter valgt at ændre dens karakter fra et homogent og ensartet udtryk til et mangfoldigt og varieret udtryk. Med henblik på at give bebyggelsen et både socialt og arkitektonisk løft har alle bygninger fået ny facadebeklædning og alle tage er skiftet.

I 2004 blev 22 almene boligbebyggelser i Danmark udvalgt af Landsbyggefonden til at medvirke som demo-projekter for udvikling og afprøvning af værktøjer til fremtidssikring af det almennyttige boligbyggeri. Brændgårdsparken i Herning er et af de udvalgte projekter, og Årstiderne Arkitekter har i denne forbindelse udviklet værktøjer til både beboerinddragelse og energirenovering.

Årstiderne Arkitekter har forestået den samlede rådgiveropgave fra facilitering af den beboerdemokratiske proces, hvor mere end 150 beboere var samlet til tre workshops, hvor de deltog aktivt i at forme deres fremtidige bolig til overdragelse af de gennemrenoverede lejligheder.

Kategori
Almene boliger
Lokation
Herning | Danmark
Bygherre
Boligselskabet Fruehøjgaard
Areal
27.000 m2
Status
Realiseret, 2013