Bording Daginstitution

Når tre daginstitutioner bliver til én

Daginstitutionen skal være et sted hvor børn og voksne har en klar fornemmelse af at være en del af både små og store fællesskaber - både internt i huset, men også i forhold til byen og verden udenfor.

Projektet samler tre daginstitutioner til én i et byggeri som skal give mulighed for, at udefrakommende kan anvende institutionens faciliteter f.eks. i forbindelse med dagplejens ”legestue” og sundhedsplejerskens åbent hus arrangementer.

Bygningen, der skal huse en integreret institution til 150 børn, er formet som en række lange længehuse ved siden af hinanden i retning fra by til land (nord-syd). Længehusene står helt tæt sammen og bliver på denne måde til en lille by i byen, der har sin egen identitet, og som børnene kan identificere sig med. Den nye daginstitution i Bording er blevet til i nært samarbejde med brugerne af børnehaven – i dette tilfælde: de ansatte, forældre til institutionens børn samt deltagere fra kommunen.

Næsten alle gavle er åbne i form af store vinduespartier, og peger ud i verden, åbner op og inviterer ind, og fra de fleste rum kan man via ovenlysvinduer se direkte op i himlen. Indefra kan man således orientere sig i forhold til de omgivelser, man er en del af – både det nære og det fjerne, byen og landet.

Landskabet er en vigtig begrundelse for daginstitutionens placering, og det får lov til at trænge ind over legepladsen og helt ind til huset i form af græs, planter og legeredskaber i træ. Alle facader, der ikke er gavle, begrønnes med klatreplanter. Kiler mellem længerne får et frodigt grønt bunddække og måske man kan være heldig at en frø flytter ind?

Kategori
Undervisning og Fritid
Lokation
Bording | Danmark
Bygherre
Ikast-Brande Kommune
Status
Igangværende