+++ boliger

Et bæredygtigt koncept, som giver billige og bygbare almene boliger

+++ boligen er et koncept, udviklet af Årstiderne Arkitekter, der som det første nogensinde gør det muligt at bygge billige og energieffektive boliger, som producerer mere energi end de bruger, under det fastsatte rammebeløb for almene ungdoms- og familieboliger.

”En god bolig er en bolig, der er god, sund og tryg at bo i, til at betale og indfrier beboernes individuelle behov. +++ konceptet er udviklet med ambitionen om at give de almene boligforeninger muligheden for at bygge boliger, som kan opføres til den rigtige pris, som giver beboerne en billig husleje og som ikke går på kompromis med bæredygtighed og den arkitektoniske kvalitet.”
Ivan Nyborg, markedschef

Det fleksible koncept +++ boliger kan tilpasses forskellige almene boligtyper og -størrelser, og kan således tilpasses mange beboergrupper og mennesker i forskellige livsfaser og med forskellige behov – eksempelvis kan boligerne, som vi har gjort det på Bornholm, udformes som ungdomsboliger på 37 m2 med en husleje på under 3.000 kroner inkl. forbrug eller en familiebolig på 115 m2 med en husleje på ca. 7.300 kroner inkl. forbrug.

Bæredygtige og sunde nulenergiboliger
+++ boligen er, ved hjælp af en række energimæssige tiltag, selvforsynende nulenergiboliger, der producerer mere energi, end de bruger. Eksempelvis er boligerne forsynet med solceller på taget med batteripakker, der kan lagre energi, og et ventilationssystem med balanceret ventilation og varmepumpe. Samtidig er boligerne designet med en højisoleret klimaskærm og højisolerede vinduer, hvilket konkret betyder, at boligernes beboere kan forvente lave forbrugsudgifter på fx el, vand og varme. Derudover har boligerne et væsentligt lavere energiforbrug, end hvad kravene fra Bygningsreglementet 2020 stiller, samt et minimalt CO2-aftryk.

Boligerne er designet i miljøvenlige byggematerialer både indvendigt og udvendigt, som kræver minimal vedligeholdelse, og som bidrager til et godt og sundt indeklima for beboerne. Konceptet er screenet efter bæredygtighedscertificeringen DGNB og FN’s verdensmål, hvor især bæredygtig energi, moderne
energiforsyning til en overkommelig pris og vedvarende energieffektivitet har haft stor fokus.

Boligerne kan varieres i sit arkitektoniske udtryk, og opføres altid i gode og velafprøvede materialer, som er med til at øge boligkvaliteten – eksempelvis kan boligerne designes med facader i enten puds, træ, spåntegl eller skifer.

I samarbejde med danske boligforeninger er der allerede opført flere +++ boliger rundt omkring i Danmark – bl.a. i Herning, på Bornholm og i Sunds. Derudover opføres der lige nu +++ boliger i Ballerup.