Teglparken

Energieffektive +++ boliger i naturskønne omgivelser

Teglværksøen og de omkringliggende landskaber skal danne rammen om et nyt alment boligområde i Herning – Teglparken. Visionen for projektet er at skabe tidssvarende, billige boliger i naturskønne omgivelser til glæde for de kommende beboere. De nye boliger opføres som +++ boliger, der sikrer billige og energieffektive boliger, der producerer mere energi end de bruger.

Teglparken er designet som lavenergiboliger på baggrund af Årstiderne Arkitekters specialudviklede koncept +++boliger. Boligerne er bl.a. opført med solceller på taget, med batteripakke der kan lagre energi, ventilationssystem med balanceret ventilation samt miljøvenlige varmepumper. Samtidig er boligerne også opbygget af et system med en højisoleret klimaskærm og højisolerede vinduer, der bevirker, at boligerne ofte vil producere mere energi end de forbruger. Konkret betyder det, at beboerne kan forvente lave forbrugsudgifter på fx el, vand og varme og dermed en meget lav husleje. Derudover har boligerne et væsentligt lavere energiforbrug, end hvad kravene fra Bygningsreglementet 2020 stiller.

Udvendigt og indvendigt er der anvendt miljøvenlige byggematerialer, som kræver minimal vedligeholdelse og som bidrager til et godt og sundt indeklima.

Hele området omkring Teglværkssøen er karakteriseret af gamle træer og skovområder, der bevares som en del af projektet. Omkring søen etableres en natursti, hvor der på udvalgte punkter etableres opholdssteder – hensigten er at bevare og styrke det eksisterende englandskab, som er karakteristisk for området, derfor placeres bygninger og stier på landskabets præmisser.  Som noget særligt etableres der ikke private haver til boligerne – til gengæld trækkes den omkringliggende eng helt ind til bygningerne, så beboerne kan indtage de grønne flader i fællesskab.

Visionen for projektet har været at designe boliger, som arkitektonisk harmonerer med områdets grønne områder.  Projektets 64 almene lejeboliger fordeler sig på rækkehuse og etageboliger i to etager, der placeres i en vifteform mod den nærliggende Teglværkssø – et greb som skaber kontakt mellem søen og de fælles grønne opholdsarealer i boligområdet.

Kategori
Almene boliger
Lokation
Sunds | Herning
Bygherre
Herning Kommune
Areal
Realiseret, 2018
Status
5.820 m²