BIG

Fra nedlagt fabriksområde til attraktive shoppingfaciliteter

Et nedlagt fabriksområde nord for København fungerer efter en omfattende revitalisering som attraktivt retail-område med en stærk, genkendelig identitet og muligheder for fremtidig udvidelse.

Bygherren NPV ønskede at omdanne det tidligere DISA-fabriksområde nord for København til et nyt regionalt butikscenter med dagligvarer og butikker. Årstiderne Arkitekter har bidraget til udformningen og opførelsen af BIG, som er et shoppingcenter med i alt 25 butikker.

Vi har været involveret i projektet fra de første skitser i 2011 frem til aflevering oktober 2015. Omdannelsen krævede nyt plangrundlag, hvilket omfattede udarbejdelse af lokalplan, kommuneplan, miljøvurdering samt VVM-undersøgelser og miljørapport. Herunder implementering af trafik, logistik og kundeflow, parkering samt landskab.

Gode parkeringsforhold i flere niveauer samt adskillelse af logistik og kundeflow giver overskuelige og sikre trafikale forhold for kunden.

Kategori
Retail
Lokation
Herlev | Danmark
Bygherre
NPV | NREP
Status
Realiseret, 2015
Areal
44.000 m²