Almindsø Kurbad

Et nutidigt kurbad ved Østre Søbad

Historisk er Silkeborg kendt som kurbadsby. Silkeborg har attraktive søer med det klareste vand – og ved Almindsø er der mulighed for at skabe unikke faciliteter, der i højere grad vil brande byen som kurbadsby.

Med projektet vil vi gerne være med til at relancere Silkeborg som kurbadsby, og give et bud på, hvordan nye attraktive faciliteter ved Østre Søbad vil kunne få flere ud i naturen og flere til at motionere.

Vores vision med projektet er at skabe et nutidigt kurbad ved Østre Søbad, der både aktivitetsmæssigt og rekreativt understøtter motion, idræt og velvære i naturen ved Silkeborg. Faciliteterne skal appellere bredt for at sikre, at det nye Østre Søbad fortsat vil være silkeborggenserens foretrukne søbad, men også indeholde nye faciliteter, der vil tiltrække nye brugergrupper og turister til Almindsø og Silkeborg.

Forslaget består af 5 mindre huse og et anlæg af badebroer der strækker sig ud i søen. Husene og broerne er tilpasset stedet og er derfor placeret mellem de nuværende træer langs søbredden. Huse og badebroer tematiseres efter funktioner, med faciliteter der graduerer fra mangfoldighed til privathed: familie & fællesskab, service & support, puls & foreningsliv, vand & oplevelser, hvil & rekreation, varme & kulde.

Arkitektonisk er Almindsø i fokus – derfor er udsigt og kig til søen formgivende for det nye Østre Søbad.

Kategori
Undervisning og Fritid
Lokation
Silkeborg | Danmark
Bygherre
Idéoplæg udviklet i samarbejde med Silkeborg Motion/Tri-klub